Nyeste på bloggen

Hvad er det egentlig jeres kunder siger?

Hvis I ønsker at blive bedre til at kommunikere med jeres kunder, er evnen til at lytte afgørende. Desværre sker det alt for ofte, at vi på grund af travlhed og uvidenhed, ikke får sat os i kundens sted og reelt hører, hvad der egentlig bliver sagt til os. En god lytteteknik kan hjælpe os på vej. På den måde undgår vi misforståelser og får samtidig afdækket kundens behov langt mere grundigt.

Innovative forstyrrelser

Begrebet disruption er på alles læber, men er det overhovedet et nyt fænomen? Har virksomheder og industrier ikke hele tiden forstyrret brancher og skabt nye produkter og services? Drejer denne nye form for forstyrrelse sig ikke i højere grad om, at nye teknologier og digitaliseringen har ændret radikalt på vores kunders måde at handle med os på? Det gælder om at kigge sig over skulderen for innovative forstyrrelser.