Nyeste på bloggen

Ingen SWOT uden TOWS

Mange virksomheder anvender SWOT analysen som metode i deres strategiarbejde. Analysen giver et godt overblik, og den er let at arbejde med. Men den er først rigtig spændende og anvendelig, når de forskellige elementer i SWOT-analysen bliver sat overfor hinanden. Det kan en TOWS analyse hjælpe med.

De nye P´er i klassen

Siden 1950´erne har de fire P´er (pris, produkt, placering og promotion) været de bærende parametre i virksomhedens marketingmix. Virksomheden skal hele tiden sørge for, at der er overensstemmelse og balance mellem parametrene. Men den nye teknologi og digitaliseringen skaber nye agendaer og behov. Interaktionen med kunderne ændrer sig konstant. Den moderne forbruger stiller andre og nye krav til os. Det udfordrer os på de traditionelle fire P´er. Derfor har markedsføringsteoretikere tilføjet fire nye P´er til familien.