Nyeste på bloggen

Z´erne kommer - er I klar?

Personer der er født midt 90´erne og frem til start 00´erne kaldes for generation Z. Fremtidsforskere, sociologer og andre med interesse i forbrug og adfærd, har gennem en årrække kategoriseret og karakteriseret årgange

Hvordan går det med jeres fire P´er?

Noget af det første man lærer, hvis man interesserer sig for markedsføring, er at definere de såkaldte” Fire P´er”. Det er de parametre eller variabler, der indgår i jeres virksomheds marketing mix (produkt, pris, placering og promotion). Målet er at opnå overensstemmelse mellem de fire parametre, hvilket man især gør ved hjælp af en løbende justering samt en tilpasning af hvert enkelt parameter.