Har I en plan for årets aktiviteter?

27.01-2017

Der er taget hul på et nyt år. Strategien er på plads, men har I et reelt overblik over, hvordan I helt konkret handler på jeres drømme og ønsker? Mange virksomheder overser det vigtige arbejde i at skabe en tydelig plan for, hvornår der skal ske hvad. De går glip af den proaktive indsats, og de får ikke udnyttet potentialet i forhold til at skabe en bedre og mere koordineret indsats på tværs af aktiviteter og kanaler.

Ingen SWOT uden TOWS

23.11-2016

Mange virksomheder anvender SWOT analysen som metode i deres strategiarbejde. Analysen giver et godt overblik, og den er let at arbejde med. Men den er først rigtig spændende og anvendelig, når de forskellige elementer i SWOT-analysen bliver sat overfor hinanden. Det kan en TOWS analyse hjælpe med.

De nye P´er i klassen

09.11-2016

Siden 1950´erne har de fire P´er (pris, produkt, placering og promotion) været de bærende parametre i virksomhedens marketingmix. Virksomheden skal hele tiden sørge for, at der er overensstemmelse og balance mellem parametrene. Men den nye teknologi og digitaliseringen skaber nye agendaer og behov. Interaktionen med kunderne ændrer sig konstant. Den moderne forbruger stiller andre og nye krav til os. Det udfordrer os på de traditionelle fire P´er. Derfor har markedsføringsteoretikere tilføjet fire nye P´er til familien.

Hvordan se jeres pressemeddelelser ud?

31.10-2016

En måde at få synlighed i medierne på, er at udarbejde pressemeddelelser. Redaktionerne på de forskellige medier modtager gerne pressemeddelelser. En god pressemeddelelse er velskrevet og bygger på nogle konkrete nyhedskriterier. Men hvordan opbygger I en god pressemeddelelse, og hvilke kriterier bør I have med?

Få styr på kunderens anbefalinger

27.09-2016

Den digitale verden træner os i at kommunikere på nye måder. De sociale medier har lært os, hvordan vi anbefaler hinanden, og hvordan vi fungerer som hinandens ambassadører. Anbefalinger og kundeudtalelser er ikke et nyt fænomen, men det at styre de positive ”skulderklap” kan være en udfordring. Derfor er det en god idé at lægge en konkret plan for virksomhedens kundeudtalelser og vende en smule tilbage til de gode gamle testimonials.