Når vi ikke leverer det, kunderne forventer

03.04-2017

Vores kunder har forventninger til os, og det er vores opgave at indfri disse. Men det er ikke altid, at kundens perspektiv og ønsker stemmer overens med det vi tror, kunderne gerne vil have. Det kan derfor være en god idé at kigge nærmere på alle de interaktioner, vi har med vores kunder.

Hold styr på kunderne og sælg mere

21.03-2017

Der ligger rigtig meget viden gemt i et veletableret og opdateret CRM-system. Hvis ledelsen ikke ser nødvendigheden i at skabe nogle klar retningslinjer for, hvorfor systemet hele tiden skal opdateres og hvorfor det er nødvendigt at inkorporere rutiner for datadisciplin, risikerer virksomheden at tabe vigtig viden.

Hvad er det egentlig jeres kunder siger?

21.02-2017

Hvis I ønsker at blive bedre til at kommunikere med jeres kunder, er evnen til at lytte afgørende. Desværre sker det alt for ofte, at vi på grund af travlhed og uvidenhed, ikke får sat os i kundens sted og reelt hører, hvad der egentlig bliver sagt til os. En god lytteteknik kan hjælpe os på vej. På den måde undgår vi misforståelser og får samtidig afdækket kundens behov langt mere grundigt.

Innovative forstyrrelser

07.02-2017

Begrebet disruption er på alles læber, men er det overhovedet et nyt fænomen? Har virksomheder og industrier ikke hele tiden forstyrret brancher og skabt nye produkter og services? Drejer denne nye form for forstyrrelse sig ikke i højere grad om, at nye teknologier og digitaliseringen har ændret radikalt på vores kunders måde at handle med os på? Det gælder om at kigge sig over skulderen for innovative forstyrrelser.

Har I en plan for årets aktiviteter?

27.01-2017

Der er taget hul på et nyt år. Strategien er på plads, men har I et reelt overblik over, hvordan I helt konkret handler på jeres drømme og ønsker? Mange virksomheder overser det vigtige arbejde i at skabe en tydelig plan for, hvornår der skal ske hvad. De går glip af den proaktive indsats, og de får ikke udnyttet potentialet i forhold til at skabe en bedre og mere koordineret indsats på tværs af aktiviteter og kanaler.