Virksomhedens DNA og den bæredygtige agenda

28.01-2020

Virksomheder, som ønsker at være med til at italesætte, og handle på den bæredygtige agenda – og undgå greenwashing – bør have styr på, hvordan den bæredygtige agenda forenes med virksomhedens DNA. Forudsætningen må være, at virksomheden tager udgangspunkt dens nuværende styrkepositioner formuleret i en tydelig kernefortælling.

Den fjerde industrielle revolution

03.12-2019

Den eksponentielle udvikling af teknologier øger hastigheden voldsomt, og udfordrer virksomheder i at forberede sig på hurtige forandringer. Virksomhedsledere skal forstå, at der vil ske disruption på både efterspørgsels- og udbudssiden. Det kræver en vedvarende evne til fornyelse, samt en evne til at udfordre egne antagelse.

Hvad forventer jeres kunder?

12.11-2019

Det er virksomhedens opgave at finde ud af, hvilke konkrete forventninger kunderne kommer med, og hvordan virksomheden kan indfri disse. Det handler om at designe servicen, således at denne er målrettet virksomhedens målgruppe og ressourcer.

Brænd igennem med jeres budskaber

14.10-2019

En gennemarbejdet kommunikationsstrategi identificerer og beskriver de kommunikationsmæssige konsekvenser for jeres virksomheds forretningsstrategi. Grundelementerne i kommunikationsstrategien tager afsæt i jeres idé mål og grundfortælling. Med de nye agendaer, er det måske vigtigere end nogensinde, at have en klar kommunikationsstrategi på plads?

Hvad er jeres DNA?

24.09-2019

Virksomhedens omverden er i konstant forandring. Ny agendaer sætter nye dagsordener og udfordrer virksomhedens forretningsmodel og strategiplaner. Den moderne virksomhedsleder har for længst opdaget, at behovet for at få defineret virksomhedens DNA, er en forudsætning for at lykkes i en dynamisk og omskiftelig omverden.