Har I en strategi for social selling?

23.03-2020

Social selling er en metode til at rekruttere og udvikle relationer på de sociale medier – med salg for øje. Det handler om at skabe attention, og behov, hos modtageren på en mindre direkte måde end de traditionelle salgsmetoder. Det er afgørende, at I får lagt en strategi og en plan for denne form for markedsføring og branding.

Virksomhedens DNA og den bæredygtige agenda

28.01-2020

Virksomheder, som ønsker at være med til at italesætte, og handle på den bæredygtige agenda – og undgå greenwashing – bør have styr på, hvordan den bæredygtige agenda forenes med virksomhedens DNA. Forudsætningen må være, at virksomheden tager udgangspunkt dens nuværende styrkepositioner formuleret i en tydelig kernefortælling.

Den fjerde industrielle revolution

03.12-2019

Den eksponentielle udvikling af teknologier øger hastigheden voldsomt, og udfordrer virksomheder i at forberede sig på hurtige forandringer. Virksomhedsledere skal forstå, at der vil ske disruption på både efterspørgsels- og udbudssiden. Det kræver en vedvarende evne til fornyelse, samt en evne til at udfordre egne antagelse.

Hvad forventer jeres kunder?

12.11-2019

Det er virksomhedens opgave at finde ud af, hvilke konkrete forventninger kunderne kommer med, og hvordan virksomheden kan indfri disse. Det handler om at designe servicen, således at denne er målrettet virksomhedens målgruppe og ressourcer.

Brænd igennem med jeres budskaber

14.10-2019

En gennemarbejdet kommunikationsstrategi identificerer og beskriver de kommunikationsmæssige konsekvenser for jeres virksomheds forretningsstrategi. Grundelementerne i kommunikationsstrategien tager afsæt i jeres idé mål og grundfortælling. Med de nye agendaer, er det måske vigtigere end nogensinde, at have en klar kommunikationsstrategi på plads?