Hvad er jeres DNA?

24.09-2019

Virksomhedens omverden er i konstant forandring. Ny agendaer sætter nye dagsordener og udfordrer virksomhedens forretningsmodel og strategiplaner. Den moderne virksomhedsleder har for længst opdaget, at behovet for at få defineret virksomhedens DNA, er en forudsætning for at lykkes i en dynamisk og omskiftelig omverden.

Kunsten at lægge planer

10.09-2019

For at overleve i et konkurrencepræget marked, og i en turbulent verden, er det afgørende, at virksomheden lægger planer for fremtiden. Både for at sikre sig de rette ressourcer, men også for at udnytte markedsmulighederne. Planlægningen bunder i høj grad i virksomhedens evne til at forstå den situation, den befinder sig i. Det kræver en grundig indsigt i egen forretning og i virksomhedens omverden.

Hvad lover I jeres kunder?

12.06-2019

Digitaliseringen og de nye teknologier skaber andre agendaer og nye behov. Interaktionen med kunderne ændrer sig konstant. Det udfordrer virksomhedens evne til at blive skarpere på dens styrkepositioner og løfte. Kernefortællingen er forudsætningen og fundamentet for at det lykkes.

Hvordan går det med jeres interne kommunikation?

15.05-2019

En forudsætning for at lykkes med sin eksterne kommunikation, er at have styr på den interne. Medarbejderne skal være klædt på til mødet med jeres mange interessenter, så de bliver ambassadører. Det kræver, at I har jeres kommunikationsstrategi og grundfortælling på plads.

Earned og owned medier

30.04-2019

Hvis I vil skabe loyale kunder, må I få dem til at engagerer sig i jer. Kunder der engagere sig i virksomheder eller brands, er særligt optaget af, hvad I laver. De er måske endda også følelsesmæssigt involveret. Det kræver et målrettet arbejde at komme dertil.