Grundfortællingen - én historie, mange formål

I en konkurrencepræget verden, hvor det gælder om at positionere sig, vinde kunder og markedsandele, er det en rigtig god idé at have grundfortællingen på plads. Grundfortællingen er en kort tekst – og det manifest, som beskriver jeres virksomheds værdier, ydelser og vision. Grundfortællingen er med til at identificere jeres vækstmuligheder og sætte retning. Men det kan være svært at få øje på egne styrkepositioner og få præciseret, hvad virksomhedens egentlige “DNA” er.

Målet er at få motiveret, engageret og inspireret jeres mange interessenter – og give jer mulighed for at kommunikere skarpere end nogensinde. Derudover fungerer grundfortællingen som et effektiv strategi- og ledelsesværktøj. Mange ledere anvender fortællingen i forbindelse med rekruttering, on-boarding og træning.

Læs hvordan forskellige virksomheder anvender deres grundfortælling nederst på denne side.

Styrkepositioner og ambitioner
Det handler om at formulere et manifest, der kort beskriver jeres særlige styrkepositioner:

  • Hvad er I særligt dygtige til?
  • Hvor kommer I fra?
  • Hvem henvender I jer til?
  • Hvad er jeres ambitionsniveau?
  • Hvordan arbejder I?
  • Hvad er jeres fremtid?

Identitet og kernebudskaber
Grundfortællingen gør det  lettere for jer at finde frem til de vigtigste kernebudskaber og få præciseret platformen for jeres virksomhedes brandingposition samt identitet. Fortællingen skal ses som et supplement til  jeres forretningsstrategi, og den vil fungere som jeres sproglige kerne.

Processen og den endelige historie
Ofte vil processen være en opstart med et par workshops, hvor vi finder frem til jeres særlige styrkepositioner. BizBuddy udfordrer jer til at kigge på jer selv “ude-fra-og-ind” – og hjælpe jer med at formulere fortællingen. Når den endelige grundfortælling er klar, kan BizBuddy give input til, hvordan I implementerer fortællingen i organisationen. Det kan f.eks. være i form af en ny kommunikationsstrategi/plan og eller et årshjul.

BizBuddy har hjulpet en række private virksomheder, kommuner og organisationer med deres grundfortællinger – bl.a. Gladsaxe Kommune, Digitaliseringsinstituttet, Travel Sense, VEU, Bropharma,  Hotel Hillerød, Tandex Breinholt & Ree Leasing og Entry Point North.

Ring til Mette Dahl Juelner på telefon 60 27 82 27, og hør hvordan I kommer i gang med jeres grundfortælling.

Læs mere om grundfortællingen (virksom.dk) her
Se en præsentationsfilm her

CASES:

”I forbindelse med mere klar branding af Digitaliseringsinstituttets identitet og platform, vægtede jeg vigtigheden af at få en grundfortælling på plads. Jeg var ikke i tvivl om, at valget skulle falde på Mette fra BizBuddy, som jeg havde mødt ved en tidligere lejlighed. Mettes interesse, energi og engagement i virksomheden er oprigtig og fantastisk indlevende og hendes kompetencer rækker utrolig bredt. Samarbejdet, processen og ikke mindst resultatet bevirker, at vi nu kan gå ud med en målrettet kommunikation til vores kunder og samarbejdspartnere. Jeg forventer og håber på at vi også i de næste mange år kan trække på Mettes kompetencer i forbindelse med branding, kommunikation og markedsføringsaktiviteter”
- Pernille Kræmmergaard, Direktør, Digitaliseringsinstituttet

Vi har over en længere periode arbejdet med at finde ud af, hvem vi er, og hvem vi henvender os til. Denne proces har vi gennemført i samarbejde med Mette fra BizBuddy. Resultatet blev i første omgang en formulering af vores grundfortælling. Den er blevet brugt i forbindelse med vores markedsføring- og kommunikationsindsats. Og den har styrket vores selvforståelse. Derudover har Mette hjulpet os med at gøre os skarpere på præsentationen af os selv– især i forbindelse med en række oplæg og foredrag i diverse erhvervsnetværk.  Her oplever vi, at de tilhørende nu i langt højere grad forstår vores kerneopgave. Det har afstedkommet flere møder. Der er ingen tvivl om, at vores samarbejde med Mette, og hendes evne til at se os selv lidt udefra, har hjulpet os på rette spor.”
- Bente Mikkelsen, Udviklingskonsulent, VEU

I forbindelse med vores strategi arbejde slog det os, at vi havde brug for en stærkere kommunikation til vores stakeholders. Vi havde brug for at være tydeligere over for vores bestyrelse, kunder og medarbejdere og ikke mindst vores forhåbentlig kommende medarbejdere. Mette har været en super god samarbejdspartner, som evnede at sætte sig ind i vores verden og forstå vores internationale kultur, og hvordan vi arbejder i forskellige lande. Vi har fået en brand story, som vi er meget glade for, og vi glæder os til at kommunikere den i vores strategi plan, på vores hjemmeside, når vi taler med vores medarbejdere om hvem vi er. Den nye brand story kan vi også bruge i forbindelse med rekrutteringer.”
- Anne Kathrine Jensen, CEO, Entry Point North

“Efter frasalg af virksomheds aktiemajoritet, synes vi, at det var på tide af få opdateres vores profil og grundfortælling. Mette fra BizBuddy var her en kæmpe hjælp. Hun fik det hele til at falde på plads. Hun kørte hele processen meget professionelt, og hun kom hurtigt frem til et fremragende resultat, som afspejler os, der hvor vi er nu. Vi vil helt sikkert benytte os af Mettes kompetencer fremover.”
- Jørgen Breinholt, CEO, Breinholt & Ree Leasing