Få jeres egen grundfortælling

I en konkurrencepræget verden, hvor det gælder om at positionere sig, vinde kunder og markedsandele, er det en rigtig god idé at have grundfortællingen på plads. Grundfortællingen er en kort tekst – og det manifest, som beskriver jeres virksomheds værdier, ydelser, visioner samt styrkepositioner. Grundfortællingen er med til at identificere jeres vækstmuligheder og sætte retning. Målet er at få motiveret, engageret og inspireret jeres mange interessenter og give jer en mulighed for at kommunikere skarpere end nogensinde.

Styrkepositioner og ambitioner
Det handler om at lave et manifest, der kort beskriver jeres styrkepositioner: Hvad er I særligt dygtige til? Hvor kommer I fra? Hvad er jeres historie? Hvem henvender I jer til? Hvad er jeres ambitionsniveau? Hvordan arbejder I? Hvad er jeres fremtid?

Branding, identitet og kernebudskaber
Teksten og formuleringerne i grundfortællingen skaber  fundamentet for den målrettede kommunikation. Det bliver således lettere for jer at finde ind til de vigtigste kernebudskaber og få præciseret platformen for jeres virksomhedes brandingposition samt identitet. Fortællingen skal ses som et supplement til strategien, og den vil fungere som jeres sproglige kerne. I mange tilfælde bliver den også anvendt som et stærkt ledelsesværktøj.

Processen
Udarbejdelse af grundfortællingen foregår i et tæt samarbejde med jer. Ofte vil processen være en opstart med 1-2 mindre workshops, hvor vi finder frem til jeres særlige styrkepositioner. Når den endelige grundfortælling ligger klar, kan BizBuddy hjælpe jer med at få fortællingen implementeret. Det kan f.eks. være en kommunikationsplan, et årshjul eller en aktivitetsliste.

BizBuddy har hjulpet en række private virksomheder, kommuner og organisationer med deres grundfortællinger. Bl.a. Gladsaxe Kommune, Digitaliseringsinstituttet, Travel Sense, VEU, Bropharma, Møllegården/Egegården, Hotel Hillerød og Ishøj Danhostel.

Ring til Mette Dahl Juelner på telefon 60 27 82 27, og hør hvordan I kommer i gang.

Læs en artikel om grundfortællingen (virksom.dk) her
Se en præsentationsfilm her

CASES:

Digitaliseringsinstituttet: ”I forbindelse med mere klar branding af Digitaliseringsinstituttets identitet og platform, vægtede jeg vigtigheden af at få en grundfortælling på plads. Jeg var ikke i tvivl om, at valget skulle falde på Mette fra BizBuddy, som jeg havde mødt ved en tidligere lejlighed. Mettes interesse, energi og engagement i virksomheden er oprigtig og fantastisk indlevende og hendes kompetencer rækker utrolig bredt. Samarbejdet, processen og ikke mindst resultatet bevirker, at vi nu kan gå ud med en målrettet kommunikation til vores kunder og samarbejdspartnere. Jeg forventer og håber på at vi også i de næste mange år kan trække på Mettes kompetencer i forbindelse med branding, kommunikation og markedsføringsaktiviteter”
- Pernille Kræmmergaard, Direktør

VEU:Vi har over en længere periode arbejdet med at finde ud af, hvem vi er, og hvem vi henvender os til. Denne proces har vi gennemført i samarbejde med Mette fra BizBuddy. Resultatet blev i første omgang en formulering af vores grundfortælling. Den er blevet brugt i forbindelse med vores markedsføring- og kommunikationsindsats. Og den har styrket vores selvforståelse. Derudover har Mette hjulpet os med at gøre os skarpere på præsentationen af os selv– især i forbindelse med en række oplæg og foredrag i diverse erhvervsnetværk.  Her oplever vi, at de tilhørende nu i langt højere grad forstår vores kerneopgave. Det har afstedkommet flere møder. Der er ingen tvivl om, at vores samarbejde med Mette, og hendes evne til at se os selv lidt udefra, har hjulpet os på rette spor.”
- Bente Mikkelsen, Udviklingskonsulent