Jeg hjælper virksomheder med at finde deres uudnyttede kommercielle potentiale. Mange virksomheder bliver ”hjemmeblinde” og går i drift. De har svært ved at få øje på nye forretningskoncepter, kundepotentialer og alternative kommunikationskanaler.

Min kundeportefølje er virksomheder, som ønsker at blive udfordret og udviklet. Jeg fungerer både som rådgiver og underviser. Mit særlige fokus er at forstå, forenkle og forvandle virksomhedens kommercielle aktiviteter – og altid med virksomhedernes kunder i centrum.

Jeg oplever, at virksomheder generelt har svært ved at ”sætte flaget” og sikre sig en unik markedsposition. De får ikke beskrevet og fortalt, hvem de er noget for – og hvad deres ambitioner er. De mangler en grundfortælling.

Grundfortællingen er forudsætningen for et målrettet og effektivt arbejde med de kommercielle aktiviteter og for kommunikationen. Den proces hjælper jeg med. Forud for den endelige formulering udfordrer jeg virksomheden på dens styrkepositioner, visioner, værdier og kundeindsigt. Grundfortællingen foldes derefter ud i konkrete kommercielle aktiviteter.

Læs mere om grundfortællingen og processen her

Mine særlige styrker er min evne til at arbejde på flere niveauer. Jeg er vant til at tænke strategisk og trives godt med at planlægge og eksekvere. Jeg motiveres af at blive udfordret på nye brancher, relationer og muligheder.

Mette Dahl Juelner
BizBuddy ApS

Jeg møder mange spændende mennesker. Flere af dem er eminente formidlere og gode historiefortællere.
Læs mere her: Gode relationer foredragsholdere

Jeg har et særligt hjerte for iværksættere, og jeg er fast underviser for Væksthus Hovedstaden. Mine workshops handler om positionering, kommunikation/PR og netværk. To gange årligt underviser jeg i oplevelsesøkonomi for ledere inden for hotel- og restaurationsbranchen hos Asnæs & Vangstrup. Her anvender jeg teorier og værktøjer fra min uddannelse som Master i Oplevelsesledelse. Derudover er jeg underviser for Teknologisk Institut i konceptudvikling og har kørt et forløb for en række iværksættere i Fredensborg Kommune.