Mange virksomheder har svært ved at ”sætte flaget” og få synliggjort deres særlige styrkepositioner. De har ikke tydeligt nok beskrevet: Hvem de er noget for, hvad de er særligt gode til og hvad deres ambitioner er. De mangler en grundfortælling.

Grundfortællingen er forudsætningen for virksomhedens positionering og branding. Når virksomheden har dens grundfortælling på plads, bliver den skarpere til at kommunikere internt som eksternt. Derudover er fortællingen et effektivt støtteværktøj til ledelsen (strategi, rekruttering, onboarding, MUS-samtaler etc.).

Min kundeportefølje er virksomheder og organisationer, som ønsker at få deres egen grundfortælling og som har brug for input til implementering af denne. Jeg fungerer både som rådgiver, forfatter og underviser. Mit særlige fokus er at forstå, forenkle og forvandle virksomhedens kommercielle aktiviteter – altid med virksomhedernes forretningspotentiale, kunder og medarbejdere i centrum.

Læs mere om grundfortællingen og processen her

Mine særlige styrker er min evne til at arbejde på flere niveauer. Jeg er vant til at tænke strategisk, og jeg trives godt med at planlægge og eksekvere. Jeg motiveres af at blive udfordret på nye brancher, relationer og muligheder.

Mette Dahl Juelner
BizBuddy ApS

På min vej møder mange spændende mennesker. Flere af dem er eminente formidlere og gode historiefortællere.
Læs mere om dem her: Gode relationer foredragsholdere

Jeg har et særligt hjerte for iværksættere, og jeg er fast underviser for Væksthus Hovedstaden. Mine workshops handler om positionering, kommunikation/PR og grundfortællingen. To gange om året underviser jeg i oplevelsesøkonomi for ledere inden for hotel- og restaurationsbranchen hos Asnæs & Vangstrup. Her anvender jeg teorier og værktøjer fra min uddannelse som Master i Oplevelsesledelse. Derudover er jeg underviser for Teknologisk Institut.