Brænd igennem med jeres budskaber

En gennemarbejdet kommunikationsstrategi identificerer og beskriver de kommunikationsmæssige konsekvenser for jeres virksomheds forretningsstrategi. Grundelementerne i kommunikationsstrategien tager afsæt i jeres idégrundlag, mission, vision, værdier, mål og grundfortælling. Med de nye agendaer, er det måske vigtigere end nogensinde, at have en klar kommunikationsstrategi på plads?

Hvem vil I ramme?

Jeres strategiske valg og mål bestemmer, hvilke målgrupper jeres kommunikation henvender sig til. Hvordan ønsker I at fremstå, og hvilke emner og problemstillinger skal I være særligt opmærksomme på? Det er afgørende, at I har et grundigt indblik i hvem I gerne vil ramme (jeres målgrupper). På den måde skaber I en større mulighed for, at budskaberne er relevante. De overordnede strategiske valg i jeres virksomhed bliver ligeledes underbygget med en vurdering af muligheder og faldgruber.

Handlingsplaner og politikker

En gennemarbejdet kommunikationsstrategi danner et solidt grundlag for en dynamisk og målrettet handlingsplan. Først og fremmest skal kommunikationsstrategien være med til at sikre, at jeres image er forankret i idegrundlaget, visionen og værdierne. Disse skal formuleres i budskaber, som er forståelige internt som eksternt. Grundfortællingen er et kommunikationsværktøj, som I bør have defineret. Kommunikationsstrategien indeholder også regler for måden, I kommunikerer på – såkaldte politikker. Overordnet vil kommunikationsstrategien svare på følgende spørgsmål: Hvad vil I fortælle? Hvem vil I ramme? Hvad vil I opnå?

Målrettet indsats og evaluering

Retningslinjerne for hvordan jeres kommunikationsindsats skal organiseres og gennemføres, fremgår ligeledes af kommunikationsstrategien. Helt basalt skal det tydeliggøres, hvem der gør hvad. Det hjælper jer med at opnå en smidigere og mere målrettet indsats. Det skal også fastlægges, hvordan jeres kommunikationsindsats skal evalueres. Evalueringen viser hvor godt, kommunikationen har virket. Her kan der være tale om en ret langsigtet indsats. Nogle strategier kan strække sig over flere år. Dette skyldes ofte at kommunikationsindsatsen støtter virksomhedens forretningsstrategi, som måske i sig selv kan have et langt sigte. Under alle omstændigheder er det at arbejde med en strategi for kommunikationen en rigtig god idé, for nogle gange bliver I ”overhalet indenom”, og I kan opleve, at I ikke selv kan styre kommunikationen. De nye teknologier er med til at sætte et andet og hurtigere tempo, og alle er pludselig inviteret indenfor til at have holdninger og meninger om jer. Det gælder især kommunikationen på de sociale medier.

Hastighed og styring

De sociale medier udfordrer jer på hastigheden samt volumen af historierne, der bare opstår af sig selv (fortjent eller ufortjent), og som I ikke selv kan styre – på godt og ondt. Nogle gange vil historierne være så interessante, at de breder sig til flere medier – gode som mindre gode historier. Tempoet og timingen kan være afgørende, og derfor vil I med en stærk kommunikationsstrategi have bedre mulighed for selv at styre og handle på historierne. Strategien kan helt basalt hjælpe jer med at komme først med de historier, I gerne selv vil fortælle.