BizBuddy ApS
c/o EFSEN
Skovlytoften 33
2840 Holte

CVR-nr. 36 45 36 80

+45 60 27 82 27
mdj@bizbuddy.dk

Datapolitik