Samarbejdet mellem PR og marketing er afgørende

16.06-2023

Samspillet mellem jeres PR og marketing aktiviteter er vigtigt. Begge discipliner er nødvendige for at forbedre relationen til jeres virksomheds mange interessenter – og sikre jer en stærk position i markedet. I bør både kende disciplinernes synergier og forskelle. Et årshjul kan være værktøjet, som hjælper jer med at skabe fælles overblik og retning.

”Liker” jeres medarbejdere jeres opslag?

04.05-2023

Fortællingen om det sted, hvor vi arbejder styrker vores personlige identitet. Vi er derfor i højere grad villige til at dele virksomhedens brand og historier med vores netværk. Eller er vi? Hvordan lyder jeres virksomheds fælles fortælling og hvordan engagerer I medarbejderne i jeres branding?

Lad os se, hvad ChatGPT skriver om sig selv

12.04-2023

Du har sikkert hørt om chatrobotten ChatGPT fra OpenAI. Hvis ikke, kan det være en rigtig god idé, at du tjekker den ud og lærer den bedre at kende. Eksperter udråber chatrobotten til at være en ”game changer” inden for kunstig intelligens (AI), og den kan få stor betydning i forhold til den måde, vi kommer til at arbejde på i vores virksomheder og brancher.

Få dokumentationen på plads, inden I kommunikerer grønt

11.03-2023

Forbruget af produkter, energi og ressourcer har været markant stigende siden industrialiseringen. Det har belastet miljøet og skabt et behov for at arbejde målrettet mod reduktion af forureninger fra både bortskaffelsesindustrien og den producerede industri. For at få klarhed over, hvilke miljømæssige konsekvenser et produkt giver, bør man derfor foretage en vurdering gennem hele produktet livscyklus. Denne analyse kaldes LCA og bør være på plads, inden I kommunikerer grønne løsninger.

Skriver I, så vi forstår det?

10.02-2023

Alle virksomheder kommunikerer med deres kunder på skrift. Men det er ikke altid så let at skrive i et enkelt og præcist sprog, så alle forstår, hvad der menes. Sproget er en vigtig konkurrenceparameter, og I bør derfor sætte fokus på, hvordan og hvad I skriver.