Få styr på jeres kernefortælling og stå skarpere end nogensinde

Hvordan navigerer jeres virksomhed i en virkelighed med skiftende agendaer og nye udfordringer? Har I en fælles forståelse for, hvor I vil hen og hvem I vil være noget for? En skarp kernefortælling er jeres “om os”. Den binder jer sammen og styrker jeres position i markedet. Hvis I vil vinde markedsandele, vitalisere jeres kommercielle indsatser, kommunikere tydeligere, sætte retning og bevare evnen til at rekruttere nye medarbejdere, er en skarp kernefortællingen en forudsætning. Kernefortællingen det fælles manifest, som beskriver jeres styrkepositioner, DNA, ydelser og ambitioner. 

Det handler om at få formuleret en kernefortælling, der kort beskriver:

  • Hvad er I særligt dygtige til?
  • Hvor kommer I fra?
  • Hvem henvender I jer til?
  • Hvad er jeres ambition?
  • Hvordan arbejder I?
  • Hvad er jeres fremtid?

Mange virksomheder bliver desværre “hjemmeblinde” og har svært ved at præcisere, hvilken værdi de reelt skaber for hvem. BizBuddy hjælper med at et ude-fra-og-ind blik og stiller skarpt på det, I er særligt gode til. Jeres nye Kernefortælling er jeres positionerings- og brandingværktøj, og den kan anvendes i utallige sammenhænge. Målet er at få inspireret, motiveret og engageret jeres mange interessenter.

Hvad kan I bruge jeres nye kernefortælling til?

Kommercielle aktiviteter
Salg, markedsføring, SoMe, presse, pitch, service, årshjul, visuel identitet etc.
Organisationen
Kultur, rekruttering, onboarding, fastholdelse af medarbejdere, træning/uddannelse etc.

Ledelse og strategi
Nedbrydning af SILO tænkning/handling, styrkelse af image/PR, rammesætning, kapitalsøgning etc.

Processen og den endelige fortælling 
BizBuddy har udviklet en særlig procesmodel (SIAF-modellen), som indkapsler jeres styrkepositioner, særpræg og DNA. Processen inddrager jeres vigtigste interessenter (kunder, medarbejdere, bestyrelse etc.). Når den endelige kernefortælling er formuleret, skal fortællingen aktiveres – internt som eksternt. Næste skridt er en implementeringsstrategi og -plan. Det hjælper BizBuddy også med.

Ring til Mette Dahl Juelner på telefon +45 60 27 82 27 og hør mere.

Læs mere om kernefortællingen (virksom.dk) her
Masterclass, Børsen Uddannelse: Positionering – Borsen Uddannelse
Artikel, Moderne Ledelse /Berlingske Tidende: Hvad gør din virksomhed speciel

 

BizBuddy har hjulpet en række virksomheder, kommuner og organisationer med deres kernefortællinger – bl.a.: Gladsaxe Kommune, Digitaliseringsinstituttet, Travel Sense, VEU, Bropharma,  Hotel Hillerød, Tandex, Breinholt & Ree Leasing, Forenede Care, VPP, Gribskov Kommune, Semi Staal, MotilityCount, Mekoprint og Entry Point North.

”I forbindelse med mere klar branding af Digitaliseringsinstituttets identitet og platform, vægtede jeg vigtigheden af at få en kernefortælling på plads. Jeg var ikke i tvivl om, at valget skulle falde på Mette fra BizBuddy, som jeg havde mødt ved en tidligere lejlighed. Mettes interesse, energi og engagement i virksomheden er oprigtig og fantastisk indlevende og hendes kompetencer rækker utrolig bredt. Samarbejdet, processen og ikke mindst resultatet bevirker, at vi nu kan gå ud med en målrettet kommunikation til vores kunder og samarbejdspartnere. Jeg forventer og håber på at vi også i de næste mange år kan trække på Mettes kompetencer i forbindelse med branding, kommunikation og markedsføringsaktiviteter”
– Pernille Kræmmergaard, Direktør, Digitaliseringsinstituttet

Vi har over en længere periode arbejdet med at finde ud af, hvem vi er, og hvem vi henvender os til. Denne proces har vi gennemført i samarbejde med Mette fra BizBuddy. Resultatet blev i første omgang en formulering af vores kernefortælling. Den er blevet brugt i forbindelse med vores markedsføring- og kommunikationsindsats. Og den har styrket vores selvforståelse. Derudover har Mette hjulpet os med at gøre os skarpere på præsentationen af os selv– især i forbindelse med en række oplæg og foredrag i diverse erhvervsnetværk.  Her oplever vi, at de tilhørende nu i langt højere grad forstår vores kerneopgave. Det har afstedkommet flere møder. Der er ingen tvivl om, at vores samarbejde med Mette, og hendes evne til at se os selv lidt udefra, har hjulpet os på rette spor.”
– Bente Mikkelsen, Udviklingskonsulent, VEU

I forbindelse med vores strategiarbejde slog det os, at vi havde brug for en stærkere kommunikation til vores stakeholders. Vi havde brug for at være tydeligere over for vores bestyrelse, kunder og medarbejdere og ikke mindst vores forhåbentlig kommende medarbejdere. Mette har været en super god samarbejdspartner, som evnede at sætte sig ind i vores verden og forstå vores internationale kultur, og hvordan vi arbejder i forskellige lande. Vi har fået en brand story, som vi er meget glade for, og vi glæder os til at kommunikere den på vores hjemmeside, og når vi taler med vores medarbejdere om, hvem vi er. Den nye brand story kan vi også bruge i forbindelse med rekrutteringer.”
– Anne Kathrine Jensen, CEO, Entry Point North

“Efter frasalg af virksomhedens aktiemajoritet, synes vi, at det var på tide af få opdateret vores profil og kernefortælling. Mette fra BizBuddy var her en kæmpe hjælp. Hun fik det hele til at falde på plads. Hun kørte hele processen meget professionelt, og hun kom hurtigt frem til et fremragende resultat, som afspejler os, der hvor vi er nu. Vi vil helt sikkert benytte os af Mettes kompetencer fremover.”
– Jørgen Breinholt, CEO, Breinholt & Ree Leasing