Den fjerde industrielle revolution

03.12-2019

Den eksponentielle udvikling af teknologier øger hastigheden voldsomt, og udfordrer virksomheder i at forberede sig på hurtige forandringer. Virksomhedsledere skal forstå, at der vil ske disruption på både efterspørgsels- og udbudssiden. Det kræver en vedvarende evne til fornyelse, samt en evne til at udfordre egne antagelse.

Hvad forventer jeres kunder?

12.11-2019

Det er virksomhedens opgave at finde ud af, hvilke konkrete forventninger kunderne kommer med, og hvordan virksomheden kan indfri disse. Det handler om at designe servicen, således at denne er målrettet virksomhedens målgruppe og ressourcer.

Brænd igennem med jeres budskaber

14.10-2019

En gennemarbejdet kommunikationsstrategi identificerer og beskriver de kommunikationsmæssige konsekvenser for jeres virksomheds forretningsstrategi. Grundelementerne i kommunikationsstrategien tager afsæt i jeres idé mål og grundfortælling. Med de nye agendaer, er det måske vigtigere end nogensinde, at have en klar kommunikationsstrategi på plads?

Hvad er jeres DNA?

24.09-2019

Virksomhedens omverden er i konstant forandring. Ny agendaer sætter nye dagsordener og udfordrer virksomhedens forretningsmodel og strategiplaner. Den moderne virksomhedsleder har for længst opdaget, at behovet for at få defineret virksomhedens DNA, er en forudsætning for at lykkes i en dynamisk og omskiftelig omverden.

Kunsten at lægge planer

10.09-2019

For at overleve i et konkurrencepræget marked, og i en turbulent verden, er det afgørende, at virksomheden lægger planer for fremtiden. Både for at sikre sig de rette ressourcer, men også for at udnytte markedsmulighederne. Planlægningen bunder i høj grad i virksomhedens evne til at forstå den situation, den befinder sig i. Det kræver en grundig indsigt i egen forretning og i virksomhedens omverden.