Digitalisering er i rivende udvikling, og den fik et ekstra skub under Corona-pandemien. Vi handler, kommunikerer og ordner flere og flere ting over nettet. Mange virksomheder nedprioriterer dog stadigvæk arbejdet med den digitale strategi og har måske slet ikke overvejet, at få digitalisering integrereret som en naturlig del af forretningsstrategien. De virksomheder risikerer at miste kunder og markedsandele. Vil I bevare en stærk position på jeres marked, kan det være afgørende, at I følger med i omverdens digitale behov, den digitale udvikling og ikke mindst jeres konkurrenters digitale aktiviteter.

Styrk jeres online tilstedeværelse
Ønsker I at følge med i den digitale transformationsrejse, kræver det, at I bevidst arbejder med strategiarbejdet ud fra et digitalt udgangspunkt. Den digitale strategi skal integreres i forhold til jeres overordnede forretningsmål, så I når jeres mål og får succes med jeres online tilstedeværelse. Den digitale strategi gør det muligt at optimere og samle jeres indsatser omkring f.eks. markedsføring, sociale medier og indhold. Delelementer, der tilsammen udgør jeres samlede digitale strategi – baseret på data. Men hvordan kommer I i gang, og hvilke proceselementer kan I kigge på?

Nuværende situation, ansvarsfordeling og mål
Først og fremmest bør I starte med at få et grundigt indblik i forhold til jeres nuværende situation. I kunne starte med at kigge på, om jeres digitale indsats er alligened med jeres forretningsstrategi. I bør også præcisere, hvem der er ansvarlig for udarbejdelsen af den digitale strategi. Ligesom I bør afdække de interne arbejdsgange og få overblik over de processer, der følger med. Derudover skal I formulere nogle klare mål for jeres digitale indsats. Det kan være, I ønsker flere følgere på SoMe, et højere trafiktal på websitet eller måske flere nye kundeleads. Jeres ambitionsniveau skal naturligvis matche jeres budget.

Konkurrenternes digitale styrker og målgruppens digitale tilstedeværelse
Det er også vigtigt, at I få et indblik i konkurrencesituationen. Hvad er jeres konkurrenters styrker og svagheder? Hvordan arbejder de med online markedsføring, sociale medier, e-mail kampagner etc.? Der kan være en idé at udarbejde en decideret markedsanalyse, som giver jer et vigtigt indblik i de aktiviteter, behov og adfærd, som hersker på jeres marked – og inden for jeres branche. Derudover er det afgørende, at I får lavet en analyse, der viser hvordan jeres målgruppes digitale tilstedeværelse er, og hvordan deres online rejse ser ud med alle væsentlige kontaktpunkter (f.eks. inspiration, research, køb, genkøb etc.). Derfra har I en større mulighed for at være langt mere præcise, når I skal vælge de digitale kanaler. Her skal I naturligvis være ret opmærksomme på, at der hele tiden kommer nye kanaler til – og at målgruppens favoritkanaler kan ændre sig.

Hvad skal I fortælle?
Endelig er det vigtigt, at I får skabt godt og relevant indhold på jeres digitale platforme. Hvad vil I fortælle? Hvilke budskaber er relevante, fængende og involverende for jeres målgruppe? Hvilke visuelle virkemidler kan I tage i brug? Tag udgangspunkt i jeres virksomheds kernefortælling. Den sætter retning for både visuelle virkemidler og klare hovedbudskaber. Når den digitale strategi er på plads, skal I have styr på, hvem der gør hvad. Implementering er en væsentlig del af jeres succes med jeres digitale indsatsområder. Hvis I ikke får forventningsafstemt, fordelt rollerne eller får skabt internt ejerskab, risikerer I at jeres digitale strategi fejler. Sørg derfor for at have hele organisationen med – og få skab en fælles forståelse for, at en digital strategi bringer jer videre i jeres ønske om at skabe mere forretning.