Brandingstrategi - produkt eller virksomhed?

En brandingstrategi kan være afgørende for jeres virksomheds fremtid og overlevelse. I bør overveje, og beslutte, hvad I skal brande. Helt grundlæggende handler beslutningen om, hvorvidt det er jeres virksomhed, jeres produkter/ydelser eller begge dele, som I skal brande. Gør I hverken eller, risikerer I at blive anonyme og oversete. Fokus og vejen til overlevelse vil mest handle om pris og ikke så meget om værdi. Men hvad er forskellen mellem produkt og virksomheds branding? Og hvad skal I være opmærksomme på?

Branding af produkter
Den mest udbredte brandingmodel er den traditionelle strategi, hvor det er produktet som profileres. Det kunne være brands som Amo, Ajax eller Colgate. Kunderne ved reelt ikke, hvilken virksomhed, som står bag produkterne. Og det spiller måske reelt heller ikke en større rolle for kunderne. Fordelene ved at anvende produktbranding som en model, er blandt andet muligheden for at udvikle nye produkter eller måske endda frasælge. Det giver frihed til at skabe det mest optimale sortiment og samtidig have flere produktlinjer i porteføljen. Risikospredningen bliver samtidig større.

Mangel på fællesskabsfølelse og identiet
Ved produktbranding, giver det sig selv, at virksomheden ikke bliver profileret. Det kan bevirke, at der internet suboptimeres på de enkelte produkter i mellem de forskellige afdelinger. Nogle medarbejdere i virksomheder, med en sådan brandingstrategi, kan måske endda føle, at de ikke arbejder i samme retning, men i siloer, idet hver produktafdeling har hvert deres ansvar for hvert deres produkter. Det kan både influere på de interne kampe: Hvilket brand der er det ”vigtigste”, og hvem skal have det største brandingbudget? Det kan gå ud over fællesskabsfølelsen og I yderste konsekvens vil det betyde, at virksomheden ikke opfattes som en attraktiv arbejdsplads. Derved er det sværere at holde på dygtige medarbejdere og tiltrække nye. For hvad er egentlig virksomhedens fælles fortælling, formål og identitet?

Virksomhedsbranding
Andre virksomheder har fokus på branding af selve virksomheden. Det har traditionelt været mere anvendt på B2B-markedet. Måske fordi der her har været en opfattelse af, at hvis leverandøren har et godt image, er produkterne nok også gode. Det er således virksomheden bag produkterne, der brandes. Fordelen ved at positionere virksomheden fremfor produkterne, er bl.a. virksomhedens mulighed for at optimere på sortimentet, uden at det går ud over virksomheds profil og identitet. Derudover vil der, alt andet lige, være en større teamånd fordi brandet er bygget op ud fra et ønske om en fælles identitet – en fælles historie. Det giver mulighed for at tiltrække attraktive medarbejdere og skabe et positivt image. Men ulempen kan være, at kunden ikke opnår en særlig tilknytning til virksomhedens produkter.

Corporate branding
Når virksomheden både brander virksomheden selv, og dens produkter, under et fælles brand, kaldes dette for corporate branding. Corporate branding er en effektiv strategi – og kan være afgørende, hvis virksomheden vil positionere sig og vinde kunder. Corporate branding er stærkest, der hvor ledelsen forstår, at brandet også bliver skabt indefra i organisationen. Således er det vigtigt at medarbejderne er inddraget i processen omkring arbejdet med brandet. Hvad er vores fælles DNA, og hvad er vores fælles drøm for virksomheden? Sidst, men ikke mindst, bør virksomheden også inddrag de vigtigste stakeholders; såsom leverandører, samarbejdspartnere og kunderne i deres arbejde med branding. Under alle omstændigheder vil en tydelig brandingstrategi være med til at sikre virksomhedens fremtid og overlevelse.