Den digitale transformation og jeres virksomheds DNA

Corona krisen har på kort tid udfordret og styrket vores digitale kompetencer. Privat som professionelt. Vores handel på nettet er steget, uddannelsesinstitutionerne underviser virtuelt, og det er blevet naturligt for os at mødes med kollegaer og kunder via tjenester som Teams eller Zoom. Mange virksomheder har tilpasset deres forretningsmodeller og måden de kommunikerer på – både for at kunne genskabe kontakten med omverden, men i mange tilfælde også som en forudsætning for overlevelse. Den digitale modenhed er vokset. Men hvordan går det med forankringen, og implementering, af jeres digitale transformation i virksomheden? Har I kommunikeret den tydeligt nok til jeres medarbejdere – og til jeres mange andre vigtige interessenter?

Ny fortælling i en ny tid
Den digitale agenda er kommet for at blive. Nutidens og fremtidens interaktioner og transformationer, vil i høj grad tage udgangspunkt i innovative teknologier, som bidrager positivt til f.eks. øget effektivitet og bedre service. Det gælder både inden for det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Virksomheder tænker den digitale kunderejse ind i deres forretningsmodeller, og hospitaler udvikler nye systemer og digitale platforme til gavn for borgerne. Udviklingen foregår i et hastigt tempo. Det stiller, alt andet lige, krav til hvordan I kommunikerer og hvordan I får synliggjort jeres nye digitale agenda. Forudsætningen for kommunikationsindsatsen er, at I enten inkorporerer agendaen i deres nuværende kernefortælling – eller formulerer en helt ny med udgangspunkt i den digitale agenda. På den måde har et sundt fundament at kommunikere og lede ud fra.

Kernefortællingen og jeres digitale DNA
Den digitale agenda bør stemme overens med jeres virksomheds DNA og kernefortælling. Ellers bliver den sværere at implementere og forankre. Og I risikerer at virke utroværdige. Det gælder både i forhold til den interne og eksterne kommunikation. Det kræver, at I er klar over jeres nuværende styrkepositioner, ambition og særpræg. Det kan f.eks. være jeres særlige styrkepositioner, som I har opbygget gennem en lang årrække, og som gør jer unikke. En kernefortælling er en kort tekst og det manifest, som beskriver jeres værdier, ydelser samt styrkepositioner på et marked – overfor en given målgruppe. Fortællingen er med til at identificere jeres vækstmuligheder og sætte retning. Målet er at få motiveret, engageret og inspireret de, til tider, mange interessenter virksomhederne har. Generelt bør I spørge jer selv: Hvad er det vi er særligt dygtige til? Hvor kommer vi fra? Hvad er vores historie? Hvem henvender vi os til? Hvad er vores ambitionsniveau? Hvordan arbejder vi? Hvad er vores fremtid?

Vælg én af to veje
Hvis I ønsker at italesætte den digitale agenda og transformative rejse i jeres kernefortælling og DNA, kan I som udgangspunkt vælge én af to veje:

a) At I inkorporerer jeres digitale agenda i jeres nuværende kernefortælling med udgangspunkt i jeres nuværende styrkepositioner og ambitioner.

b) At I formulerer en helt ny kernefortælling med udgangspunkt i de styrkepositioner og ambitioner den digitale agenda positivt bidrager til i jeres virksomhed eller organisation.

Fortællingen er et supplement til jeres overordnede strategi, og den vil fungere som den sproglige sammenhæng mellem jeres forretningsmæssige formål og jeres digitale agenda. Den skal kunne forstås både internt som eksternt. En gennemarbejdet og skarp fortælling om jeres digitale transformation og mål, skaber et langt mere troværdigt og tydeligt udgangspunkt for jeres ønske om at være med, og kunne handle på, den digitale agenda.