Den fjerde industrielle revolution

Den eksponentielle udvikling af teknologier øger hastigheden voldsomt, og udfordrer virksomheder i at forberede sig på hurtige forandringer. For nogle år siden udgav Klaus Schwab, Bestyrelsesformand for World Economic Forum, en interessant bog med titlen: ”Den fjerde industrielle revolution”. Her skitserer han, hvordan vi i fællesskab kan forme denne revolution til gavn for hele samfundet. Ifølge ham, tvinges virksomhederne til at revurdere måden, de driver forretning på og finde nye måder at gøre tingene på.

Fire vigtige konsekvenser
Ifølge Klaus Schwab skal virksomhedsledere forstå, at der vil ske disruption på både efterspørgsels- og udbudssiden. Det kræver en vedvarende evne til fornyelse, samt en evne til at udfordre egne antagelse. Ifølge Klaus Schwab, vil den fjerde industrille revolution få væsentlige konsekvenser for virksomhederne på tværs af brancher: 1) Kundernes forventninger skifter, 2) Produkterne bliver beriget med data, som forbedrer aktivets produktivitet, 3) Nye partnerskaber bliver dannet, 4) Driftsmodellerne bliver omdannet til nye, digitale modeller.

Kundernes forventninger
Kundernes forventninger bliver omdefineret til brugeroplevelser. Potentielle kunder kan identificeres på grundlag af deres villighed til at dele data og interagerer. De yngre generationer er i høj grad med til at definere forbrugertendenserne. De forventer en realtidsverden, hvor informationer, produkter og ydelser er øjeblikkeligt til rådighed. Det er nuets verden, og det kræver at virksomhederne reagerer i realtid, uanset hvor de selv eller deres kunder er. Ifølge Klaus Schwab handler den digitale tidsalder om adgang til og brug af data, og evnen hele tiden rafffinere kundeoplevelsen.

Databerigede produkter
De nye teknologier ændrer på, hvordan virksomhederne styrer deres aktiver i takt med, at den digitale udvikling øger deres værdi. I bogen bliver Tesla fremhævet som en case, hvor bilens softwareopdateringer og internettilslutning optimerer produktet – og dermed værdi. Data bidrager f.eks. til vedligeholdelse, bedre anvendelse og ydeevne. Evnen til at forudsige et produkts ydeevne muliggør nye forretnings- og prismodeller.

Nye partnerskaber
En verden af databaserede tjenester, kundeoplevelser og ydeevnemålinger kræver nye samarbejdsformer. Dette gælder alle typer og størrelser af virksomheder. Nye teknologier og digitalisering fordrer til deling af ressourcer og fælles innovationsafsæt. Det kræver dog at virksomheden tænker i partnerskaber og laver strategier i den retning. Hvem er de egnede partnerne? Hvad er kommunikationskanalerne? Hvordan skal processerne være og hvor tæt skal partnerskaberne være? Ofte vil partnerskaber og nye samarbejder resultere i nye forretningsmodeller. Den fjerde industrielle revolution tvinger virksomhederne til at tænke over, hvordan de kan få offline- og onlineverdnerne til at arbejde sammen i praksis.

Nye driftsmodeller
De forskellige indvirkninger kræver at virksomhederne genovervejer deres driftsmodeller. Nogle af overskrifterne vil nok handle om tid og smidighed. Kombineret med behovet for at være mere kundeorienteret og at berige produkterne med data har platformstrategierne gjort, at mange industrier flytter fokus fra at sælge produkter til at levere tjenester. Forbrugere ønsker i større grad ikke at købe eller eje fysiske objekter, men vil hellere betale for at få leveret services, de kan få adgang til via en digital platform. Amazones Kindle Store, Spotify og delebilsordninger er eksempler på dette. Dette åbner for mange nye spændende modeller, men udfordrer også hensynet til hvordan vi definerer fremtidens ejerskaber.