Mange virksomheder har endnu ikke opdaget formålet eller fordelene, ved at arbejde målrettet med interessenter og analyser af disse. Har I nogensinde prøvet at gennemføre en brainstorming i jeres virksomhed, hvor I laver en detaljeret liste over alle de interessenter der er i og omkring jeres virksomhed? I vil blive overrasket over, hvor mange interessenter I har, og hvor stor en rolle de spiller.

Drift og omdømme
Alle virksomheder og organisationer har interessenter. Nogle tæt på og andre lidt længere ude i periferien. En interessent er en person eller institution, som har betydning for virksomhedens drift og omdømme. Interessenterne kan overordnet opdeles i to grupper en intern og en ekstern. Den interne gruppe er f.eks. medarbejdere, ledere, ejere, aktionærer. Den eksterne gruppe er f.eks. kunder, leverandører, konkurrenter, medier, faglige organisationer og det offentlige.

Kommunikationsværktøj
En gennemarbejdet interessentanalyse kan være et godt værktøj i forhold til enkelte projekter eller strategiarbejde, men analysen er særlig god i forhold til at forstå og forbedre kommunikationsindsatsen. Virksomheder bør generelt være meget bevidste om, hvem de kommunikerer til og hvordan. Kommunikation er en integreret del, af alt det virksomheden laver. Her er interessent analysen et godt værktøj til at stille skarpere på hvem man kommunikerer til og hvordan man skal kommunikere.

Forstå dine interessenter
Alle interessenter bidrager på hver deres måde til virksomhedens eksistens. Interessenterne har forskellige roller og karakteristika, og det er derfor en god idé at inddele dem i grupper. Først og fremmest bør man synliggøre de interessenter, der er særlig vigtige for ens virksomhed. Det kan være interessenter, der har en særlig indflydelse, men det kan også være de interessenter, som virksomheden har meget kontakt med. Dernæst kan man forsøge sig med at kategorisere interessenterne ud fra nogle parametre som f.eks. behov, forventninger, muligheder og ønsker. Og endelig kan man lave en vurdering af, om interessenterne har et positivt eller negativt tilhørsforhold til virksomheden, og om interessenterne forholder sig aktivt eller passivt til virksomhedens aktiviteter. På den måde bliver det nemmere at sætte sig ind i interessenternes verden, og få en større forståelse for, hvordan man bedst henvender sig til de enkelte grupper.

Interessenterne bærer historien videre
Når I har grupperet jeres interessenter, har I et overblik over hvem I først og fremmest skal prioritere, og hvordan I skal kommunikere til disse. Interessentgrupperne har hver deres agenda i forhold til jeres virksomhed, og det er derfor helt nødvendigt at overveje indhold, sprog og kanaler. Derudover vil en gennemarbejde interessentliste ofte give input til om der er interessenter, man tidligere har overset, men som kan spille en væsentlig rolle i forhold til at bære de gode historier ud i verden. Jo mere I interesserer jer for jeres interessenter, jo lettere bliver det at trænge igennem med budskaberne.