Earned og owned medier

Hvis I vil skabe loyale kunder, må I få dem til at engagere sig i jer. Kunder der engagerer sig i virksomheder eller brands, er særligt optaget af, hvad I laver. De er måske endda også følelsesmæssigt involveret. Det kræver et målrettet arbejde at komme dertil. En god forudsætning er, at kigge på de kommunikationskanaler og medier, der er særligt gode til at få jeres kunder til at engagere sig i jer.  Nogle medier er gode til at skabe mere engagement end andre. Det er særlig de medier, som kaldes ”owned og earned media”.

Owned media
Owned media er de medier jeres virksomhed selv ejer, og som I dermed selv bestemmer indholdet af. Det er f.eks. jeres website, som udover at være et platform for præsentation af jeres virksomhed, også fungerer som sted hvor I kan interagere med jeres kunder. Det kan være i form af chat-funktioner og kontaktformularer. Mange virksomheder anvender chat-funktioner på deres website, som en vigtig del af deres måde at levere kundeservice på. Det er vigtig at pointere, at websitet som udgangspunkt bør være meget kundeorienteret. Således bør alt indhold være rettet fra kundens optik og tage udgangspunkt i, den værdi, I skaber for jeres kunder.

Blogs
Blogs er en anden måde at skabe engagement hos kunderne på. Jeres blog kan ligge på jeres website og vil kunne fungere som en slags dagbog. Her kan I på en mere uformel måde skabe dialog med jeres kunder. Det at drive en blog kan være et tidskrævende projekt. Der skal afsættes ressourcer til at skabe og vedligeholde en blog. Derudover skal I sørge for at opbygge en kritisk fanskare for at det giver mening at allokere tid til arbejdet med bloggen. Nogle virksomheder får andre til at skrive om sig/blogge.

Earned media
Earned media er de medier, som I ikke selv er direkte herrer over. Det er medier, hvor I skal gøre jer fortjente til at få omtale. Beslutningsretten er således ud af jeres hænder, hvilket betyder, at I ikke selv kan bestemme tonen, billeder eller vikler. Earned media er også alle de sociale medier. Nogle virksomheder har valgt at droppe websitet til fordel for aktiviteter via de sociale medier. De indgår samarbejde med anerkendte profiler på de sociale medier.

Bloggere
En lang række virksomheder har fået øjnene op for såkaldte bloggere eller influencers, som en måde at komme i kontakt med kunderne på. Gennem målrettede sponsorater kan de anbefale jeres produkter. Og i mange tilfælde vil sådan et medie være enormt effektivt, fordi jeres målgruppe identificerer sig med bloggeren.

Resarch og plan
Hvis I ønsker at kigge nærmere på earned media og særligt bloggere, må I først og fremmest lave en del research på, hvilke bloggere der findes på markedet – og hvad de hver især står for. Der skal være en klar overensstemmelse mellem bloggerens brand og jeres virksomhedens brand. Derudover skal I kigge nærmere på bloggerens aktivitetsniveau, og på hvordan bloggerens fanskaren er sammensat. De mest succesfulde bloggere forstår at levere høj integritet og autencitet, men der kan være stor forskel på, hvor loyale bloggernes følgere er. Jo højere loyalitet – jo højere integration. Men vigtigst af alt, bør I have en gjort jer nogle overvejelse omkring hvilke medier der er de bedste, under de forudsætninger I arbejder med.