De sociale medier, og de nye kommunikationsplatforme, udfordrer os på timing, tempo og indhold. En god kommunikationsstrategi identificerer og beskriver de kommunikationsmæssige konsekvenser for jeres virksomheds strategi. Grundelementerne i kommunikationsstrategien tager afsæt i jeres idegrundlag, mission, vision, værdier, mål og handlinger. Med den nye teknologi, er det måske vigtigere end nogensinde, at have en klar kommunikationsstrategi på plads?

Det solide grundlag for god kommunikation
En gennemarbejdet kommunikationsstrategi danner et solidt grundlag for en dynamisk og målrettet handlingsplan. Først og fremmest skal kommunikationsstrategien være med til at sikre, at jeres image er forankret i idegrundlaget, visionen og værdierne. Disse skal formuleres i budskaber, som er forståelige internt som eksternt. Kommunikationsstrategien indeholder også regler for måden I kommunikerer på – såkaldte politikker. Overordnet vil kommunikationsstrategien svare på følgende spørgsmål: Hvad vil I fortælle? Hvem vil I ramme? Hvad vil I opnå?

Hvem kommunikerer I til?
Jeres strategiske valg og mål bestemmer hvilke målgrupper jeres kommunikation henvender sig til. Hvordan ønsker I at fremstå hos dem? Og hvilke emner og problemstillinger skal I være særligt opmærksomme på? Det er afgørende, at I har et grundigt indblik i jeres målgrupper. På den måde skaber I en større chance for at budskaberne er relevante hos modtagerne. De overordnede strategiske valg i jeres virksomhed bliver ligeledes underbygget med en vurdering af muligheder og faldgruber.

Evaluering og retningslinjer
Retningslinjerne for hvordan jeres kommunikationsindsats skal organiseres og gennemføres, fremgår ligeledes af kommunikationsstrategien. Helt basalt skal det tydeliggøres hvem der gør hvad. Det hjælper jer med at opnå en smidigere og mere målrettet indsats. Det skal også fastlægges, hvordan jeres kommunikationsindsats skal evalueres. Evalueringen viser hvor godt kommunikationen har virket. Her kan der være tale om en ret langsigtet indsats. Nogle strategier kan strække sig over flere år. Dette skyldes ofte at kommunikationsindsatsen støtter virksomhedens forretningsstrategi, som måske i sig selv har et langt sigte. Andre gange kan der være tale om en kommunikationsstrategi, som handler om at få nyheden ud hurtigst muligt. Under alle omstændigheder er det at arbejde med en strategi for kommunikationen en rigtig god idé, for nogle gange bliver I ”overhalet indenom”, og I kan opleve, at I ikke selv kan styre kommunikationen. Den nye teknologi er med til at sætte et andet og hurtigere tempo, og alle er pludselig inviteret indenfor til at have holdninger og meninger om jer. Det gælder især på de sociale medier.

Shitstorm
De nye sociale medier udfordrer jer på hastigheden og volumen af historier om jeres virksomhed, der bare opstår af sig selv (fortjent eller ufortjent), og som I ikke selv kan styre – på godt og ondt. Udtrykket ”shit-storm” er et forholdsvis nyt begreb i kommunikationsverdenen. Den beskriver den omsiggribende harme der kan opstå på internettet rettet mod både personer og virksomheder. Flere kendte virksomheder som f.eks. Danske Bank, Jensens Bøfhus, Telenor og magasinet Cover har været ramt af negativ omtale på de sociale medier. Nogle gange vil historierne være så interessante, at den breder sig til flere medier. Men hvordan kan I undgå eller håndtere negativ omtale af jeres virksomhed?

Strategi som et styringsværktøj
Min anbefaling er, at I udover at have en overordnet kommunikationsstrategi også udarbejder en konkret strategi for, hvordan I undgår – og håndterer negativ omtale på de sociale medier. Her bør I især kigge nærmere på styringsværktøjerne samt hvem der har ansvaret og kompetencerne til at styre kommunikationen. Tempoet og timingen kan være afgørende, og derfor vil I med en stærk kommunikationsstrategi have mulighed for at opbygge gode relationer hos jeres interessenter og målgruppe. Strategien kan helt basalt hjælpe jer med at komme først med de historier I gerne selv vil fortælle.