Den digitale verden træner os i at kommunikere på nye måder. De sociale medier har lært os, hvordan vi anbefaler hinanden, og hvordan vi fungerer som hinandens ambassadører. Anbefalinger og kundeudtalelser er ikke et nyt fænomen, men det at styre de positive ”skulderklap” kan være en udfordring. Derfor er det en god idé at lægge en konkret plan for virksomhedens kundeudtalelser og vende en smule tilbage til de gode gamle testimonials.

Lad kunderne fortælle
Det må altid være en fordel, hvis kunderne fortæller omverden om vores virksomheds styrkepositioner. Gennem kunderne får vi dokumenteret og beskrevet kundernes reelle oplevelser. Virksomheden bliver set på lidt udefra, og kunderne er med til at underbygge den vision, forretningsmodel, kontakt etc., som vi ønsker virksomheden skal stå for. Positive udtalelser fra vores kunder er med til at opbygge tillid omkring vores virksomhed. Den moderne form for feedback fra kunderne er f.eks. anbefalinger og historier på Facebook og LinkedIN.  Den lidt mere traditionelle indsamling af kundeudtalelser, kaldet testimonials, er stadigvæk aktuelt og relevant. Men hvordan får man konkret formuleret og indsamlet disse testimonials?

Indsamling af udtalelser
Kontakter man sine kunder for udtalelser, skal man først og fremmest være klar over om kunden repræsenterer virksomhedens primære målgrupper. Modtageren skal kunne spejle og identificere sig med virksomhedens primære kunder. Herefter skal man vurdere om kunden, der udtaler sig, bidrager med positive observationer, som støtter virksomhedens kerneforretning, mål og position. Nogle kunder er villige til at skrive en udtalelse selv, andre ønsker at blive interviewet – og resten vil måske allerhelst bede om et udkast til en udtalelse og godkende den derfra. En udtalelse skal naturligvis altid være godkendt af kunden selv. Den skal være oprigtig og meget konkret.

Kendte ansigter
Nogle virksomheder vælger at bruge kendte mennesker, som udtaler sig om produktet og/eller virksomheden. I mange tilfælde fungerer disse kendte mennesker som ambassadører. Virksomhedens produkt, og den kendte person, skal naturligvis have et naturligt match. Ellers bliver det utroværdigt. Og så skal man være opmærksom på, at produktet/virksomheden og personen smelter sammen. Såfremt der opstår negativ omtale omkring den kendte person, kan det have konsekvenser for virksomhedens image.

Anvendelse
Testimonials kan anvendes på forskellige måder. Den umiddelbare metode er at gøre testimonials synlige på markedsføringsmateriale og gennem relevante kommunikationskanaler. Det kan f.eks. være på website, roll-ups, sociale medier og visitkort. Det kan også være i autosignaturen, brochurer og annoncer. Husk at begrænse antallet af testimonials. Ellers virker det utroværdigt. Vedhæft gerne billede materiale.

Opdater og læg en plan
Husk at opdatere kundeudtalelserne løbende. En testimonial behøver ikke kun at udkomme i tekstform. Det kunne også være en kort film, som ligger på virksomhedens website. Det er en nyere, anderledes og måske mere en levende form for kundeudtalelse. Start med at lægge en plan og begynd derefter at finde frem til de gode kundehistorier.