Hvis I ønsker at forbedre jeres pressearbejde, kan det være en god idé at starte med at blive klogere på, hvordan journalister tænker og arbejder. En drevet journalist er altid på jagt efter den gode historie og er trænet i at arbejde med nyhedskriterierne. Kriterierne handler om væsentlighed, identifikation, sensation, aktualitet og konflikt. Vægtningen af disse afhænger af medie, historie, mål og modtager. Træn disse fem kriterier og bliv skarpere på jeres arbejde med pressen.

Væsentlighed
En væsentlig nyhed giver læseren en dybere indsigt, nye perspektiver og ny viden. Modtageren skal kunne bruge nyheden til noget – og måske endda ligefrem have lyst til at involvere sig aktivt i emnet. De skal tænke, at denne nyhed er noget for dem. Derfor er det vigtigt, at I gør jer nogle overvejelser omkring: Hvorfor væsentlig er jeres nyhed? Hvem berører nyheden? Hvor mange berører den? Og hvor meget? Eksempel på en nyhed som er væsentlig og rammer bredt: ”Benzinpriserne stiger”.

Identifikation
Modtagerne skal kunne genkende sig selv i historien. Nyheden skal være nærværende. Det kan I skabe ved at finde de elementer, som f.eks. prikker til fællesskabsfølelsen og samhørigheden. Ofte er det en kulturel nærhed, som modtageren kan identificere sig med. Kultur kan forstås bredt (køn, arbejde, uddannelse, interesser etc.). Nyheden appellerer til modtagerens sanser og fortælles ofte fra en persons synsvinkel. Et eksempel på en nyhed som skaber identifikation: ”Flygtninge bor usselt og må hutle sig igennem hverdagen”.

Sensation
Kriteriet sensation handler om noget nyt, noget overraskende og noget usædvanligt. En sensation tiltrækker i høj grad modtagerens opmærksomhed, hvorfor dette nyhedskriterium ofte anvendes i vinkling af historier. Sensationer behøver ikke at være breaking news. Det kan også være mindre dramatiske historier, som overrasker. Ofte er det dette kriterium, som skaber forsidehistorierne i medierne. Et eksempel på en sensation: ”Statsministeren går af”.

Aktualitet
En god historie bygger som regel på noget, som er aktuelt. Aktuelle nyheder bidrager til mediernes ønske om at bringe nyheden først. Men en aktuel historie kan også være en historie, som cirkulerer i mediebilledet nu og her. Som virksomhed kan I f.eks. fortælle om det nye regnskab, lanceringen af et nyt produkt eller de nyeste trends inden for jeres branche. Eksempel på en aktuel historie: ”Novo ansætter 100 forskere til et nyt internationalt projekt”.

Konflikt
Interessemodsætninger skaber ofte en god historie. Den nuancerer budskabet. Konflikter vægtes højt i medierne. Kriteriet rummer ofte perspektivet helten mod skurken. Den gode mod den onde. Den store mod den lille. Det er altid en balancegang, om konflikten bare er der, fordi den skal være der – eller fordi den giver mening. Konflikten bør altid være reel. Som virksomhed skal I være opmærksomme på, hvad en journalist eventuelt kunne finde på at spørge om. Derfor bør I reflektere over, hvad de kritiske spørgsmål kunne være. Et eksempel på en konflikt: ”Lægerne klager over Sundhedsplatformen”.

Kom igennem med historien
Arbejder I målrettet med at inddrage disse fem kriterier i jeres pressearbejde, vil I alt andet lige have en større chance for at få medierne i tale. Nogle kriterier kan være sværere at arbejde med end andre – som f.eks. sensation. Brug disse frem kriterier som en tjekliste, og vurdér fra gang til gang om I inddrager disse efter hensigten.