Gør jer klar til netværk når verden åbner sig igen

Jeres virksomhed er afhængig af, hvad der sker i dens omverden. I bør løbende holde jer orienteret om aktuelle tendenser, nye samarbejdspartnere, interessante kundesegmenter og jeres konkurrenter. Hvis I bliver for meget hjemme på kontoret, risikerer I at blive alt for ”hjemmeblinde”. Og det gør det sværere for jer, at få øje på ny muligheder og potentielle trusler. Når I sender jer selv ud i formelle netværk, bringer I ny viden og nye relationer hjem til organisationen – til gavn for forretningen. Coronakrisen har udfordret os i forhold til at mødes fysisk, men måske er det netop nu, I bør gøre jer klar til at møde verden igen. Men hvem skal I sende afsted? Hvad skal udbyttet være? Og hvilke netværk er relevante at deltage i?

Send medarbejderne ud i marken
Det er som regel direktionen, ledelsen eller kunde- og salgsansvarlige medarbejdere, som deltager i diverse netværk. Det giver rigtig god mening i forhold til stillingsbeskrivelsen og kerneopgaven, men hvorfor sender I ikke også bogholderen eller kontoreleven ud i verden? I princippet kan alle medarbejdere agere som gode ambassadører, skabe gode relationer og hente ny viden med hjem. I sidste ende drejer det sig om at få defineret og forventningsafstemt udbyttet af netværksdeltagelsen – og få præciseret hvilke netværk, der er relevante at indgå i.

Strategi for opbygning af relationer
Netværksaktiviteterne bør inkorporeres i jeres strategi, og I bør opstille nogle klare mål, ønsker samt retningslinjer for deltagelsen. Der findes en lang række formelle erhvervsnetværk. Nogle netværk er åbne og andre er lukkede. Det gælder om at finde de netværk, som giver bedst mening for jeres virksomhed i forhold til jeres behov. Alle netværk er drevet forskelligt, og de har forskellige formål. Nogle er baseret på forretningsudveksling, mens andre fokuserer mere på det faglige indhold. Endelig er der netværk, som har et mere humanitært udgangspunkt. Udgiften for at være med i netværk varierer en del. Her må I lave en beregning for, hvad jeres ”return of investment” (ROI) skal være. Udbyttet behøver ikke være kroner og øre. Der kan være andre, og mere relevante måleparametre, som giver mening for jer. I bør også kigge nærmere på, hvor ofte netværksmøderne afholdes, og hvem der er medlemmer i netværket. Jo flere forskellige profiler, industrier og baggrunde – jo flere forskellige vinkler og holdninger.

Afsæt tid og sæt mål
De medarbejdere som får størst succes med at skabe nye relationer gennem diverse netværk, er typisk dem som er aktive, disciplinerede og klar til at byde ind. Den tid jeres medarbejdere investerer i netværksdeltagelse skal respekteres, men der skal også stilles krav den anden vej. Input skal deles med resten af organisationen, og målene skal opfyldes. Ét af de mål kunne f.eks. være nye idéer eller antallet af kundemøder skabt via netværket. Lav nogle interne grundregler og retningslinjer for deltagelse i netværk og vær klar til nye kunder, andre samarbejdspartnere og spændende input. Det at skabe gode og dybe relationer til omverden, vil altid være med til at styrke jeres forretning.