Den moderne forbruger har mange valgmuligheder, og sortimentet af varer/ydelser kan være både dybt og bredt. Når virksomheder anvender branding, som et værktøj til differentiering, er det for at gøre forbrugerne i stand til at vælge ud fra deres præferencer. Disse præferencer tager oftest udgangspunkt i produktets emotionelle eller symbolske betydning, fremfor funktionalitet og bygger på værditilbud. Grundfortællingen er fundamentet for virksomhedens positionering, og den hjælper virksomheden med at brande sig tydeligere i et konkurrencepræget marked.

Visuel markør og identifikation
Brandring er et hjælpemiddel til at reducere kompleksiteten i købsbeslutningen for forbrugeren. Forudsat at virksomheden har et brand, som har et positive brandassociationer – et godt image. Begrebet branding refererer i sin oprindelige betydning til det at brændemærke kvæg. Kvægfarmere har gennem århundreder mærket deres kvæg ved at brænde deres eget ”logo” eller ”mærke” på deres kvæg, således at de kan skelne egne kvæg fra andres. Branding er således en visuel markør til genkendelse og identifikation af virksomhedens produkter eller ydelser. Et stærkt brand knytter forbrugeren tæt til virksomheden og dens produkter/ydelser.

Følelsesmæssig tilknytning
Brandingaktiviteter kan være med til at skabe mentale billeder i forbrugerens bevidsthed. Udover den funktionelle værdi, vil et stærkt brand få forbrugeren til at føle en tilknytning. Med den følelsesmæssige tilknytning opnår virksomheden at skabe loyale forbrugere, og der er større sandsynlighed for, at kunderne køber igen og igen. Med et stærkt brand vil virksomheden således kunne oparbejde et stabilt kundegrundlag, hvilket kan gøre det lettere at beregne og forudsige efterspørgselsmønstre. Derudover vil et produkt med en stærk brandposition, alt andet lige, kunne tage mere for sit produkt. Læg selv mærke til, hvordan dit indkøbsmønster er på generiske produkter er (f.eks. salt, mel og havregryn). Hvilke mærker vælger du?

Grundfortællingen som brandingværktøj
Når en virksomhed investerer i branding, er det for at sikre sin position på markedet og for skabe et forspring til konkurrenterne. En grundfortælling kan hjælpe virksomheden, og dens produkter/ydelser, til at tydeliggøre og præcisere, hvad brandets identitet egentlig er. Hvad er brandet´s nuværende eller ønskede styrkepositioner, og hvordan skal forbrugeren identificere sig med brandet? Mange kendte brands er dygtige til at arbejde med deres brandløfte, og de kigger på, hvilken værdi de præcist skaber hos forbrugeren. For at kunne identificere dette, kan man med fordel arbejde med såkaldte value propositions.

Værditilbud
Value propositions er virksomhedens værditilbud. Værditilbud fokuserer på de emotionelle faktorer frem for de funktionelle hos forbrugeren. Det at have analyseret og konkretiseret sine værditilbud, kan være grunden til, at kunderne går til jer fremfor jeres konkurrenter. Værditilbud er en liste over de fordele, I tilbyder jeres kunder. Her er det relevant at stille to overordnede spørgsmål: Hvilke problemer løser I for jeres kunder, og hvilke behov dækker I? Altså spørgsmål, som har til formål at afdække de følelsesmæssige elementer hos forbrugeren. På den måde skaber virksomheden en følelsesmæssig relation til forbrugerne, og forbrugerne kan i højere grad identificere sig med virksomheden og dens brand. Værditilbud kan indgå i jeres grundfortælling.