Har Coronakrisen gjort jer mere innovative?

2020 har i den grad været et udfordrende år for mange virksomheder og for en lang række brancher. Især aktører i oplevelsesindustrien har været ramt. Flere virksomheder, på tværs af brancher, har formået at udvikle nye, og måske mere bæredygtige, forretningsmodeller på meget kort tid. Krisen har lært os, at det kan betale sig, at have en smidig og innovativ tilgang til både strategi og drift. Hvordan er jeres innovationsevne? Og hvordan sikrer I mere robusthed, såfremt endnu en krise skulle ramme os igen?

Lav en plan for innovation
Ved at arbejde målrettet med innovationsevnen, giver I jeres virksomhed mulighed for at tænke nyt og udvikle andre processer og/eller nye produkter. Det kan være, I skal kigge jeres salgsproces igennem, redefinere jeres markedsføringsindsats eller måske opfinde helt nye produkter, som komplimenterer jeres nuværende portefølje. Nogle virksomheder er dygtige til at finde på nyt, men kan have svært ved at komme i mål med eksekveringen. Mens andre virksomheder hele tiden tænker i nye muligheder og metoder. Det vil under alle omstændigheder være en god idé at lægge en plan og have formuleret en procesbeskrivelse – ikke bare i forhold til idégenereringen, men også i forhold til det at tænke strategisk og være klar til at eksekvere. Her er et bud på, hvordan processen kunne se ud.

Hvad er innovation hos jer?
For det første bør I være enige om, hvad I præcist forstår ved at være innovative hos jer, og hvordan I tænker, I vil arbejde aktivt med innovationsdelen. Det er ikke nok kun at få idéer, der skal også være en plan for, hvad idéerne i sidste ende skal føre til. I bør også her diskutere, hvilke områder I særligt vil arbejde med. Er det organisationen, produktet, go-to-market aktiviteten eller noget helt fjerde. For at sikre, at I får hele organisationen med i processen, kan det være en fordel at have defineret en decideret innovationsstrategi. På den måde ved alle hvad målet er, hvorfor I har prioriteret, som I har – og ikke mindst har I præciseret, hvordan I planlægger at komme i mål.

Ingen kunder – ingen forretning
Al god innovation tager udgangspunkt i kundernes efterspørgselsbehov. Ingen kunder – ingen forretning. Identificer derfor hvad jeres kunder drømmer om, og hvilke problemer I løser for dem. Det kræver indblik og måske en grundig kundeanalyse. Hvad er jeres kunders adfærd og hvordan skaber I værdi for dem? Både jeres kunder, og andre af jeres vigtige interessenter, har masser af viden I kan trække på. De virksomheder som at gode til at spørge og involvere, er ofte også dem som er mest innovative.

Konkurrenter og andre brancher
Det er også en god idé at kigge på jeres konkurrenter og på andre vigtige aktører i jeres branche. Dog vil de mest innovative virksomheder nok være bedre end gennemsnittet til at kigge i retning af helt andre industrier for at blive udfordret og inspireret. Hotelbranchen er f.eks. generelt gode til at arbejde med kontaktpunkter, hvor man følger kunden tæt før, under og efter. De optimerer kontaktpunkter og er ofte gode til at skabe nye. Kunne det være noget I kunne bruge i jeres virksomhed? Alle virksomheder har kundekontakt. Måske er det her, I kan starte med at kigge for at skabe nyt.

Balancen mellem idéer og systemer
Nye idéer skal balanceres med en form for systematik. Forstået på den måde, at I fint kan igangsætte nye tiltag samtidig med, at I løbende evaluerer. Her gælder det om ikke at sidde hjemme i virksomheden og gætte, men i stedet få indsamlet data og fakta. Hvis I ikke har ressourcerne til at gennemføre sådanne processer, kan I få hjælp udefra. Det kan være med til at bryde jeres vaner, og det kan udfordre jer på egne ”blinde vinkler”. En ekstern ekspert vil kunne bidrage til at holde fokus og gennemføre processen fra start til slut. Til slut skal nye idéer og tiltag evalueres. Diskutér internt hvad der gik godt, og hvad I lærte. På den måde sikrer I ny læring, får nye indsigter og giver jer selv en endnu bedre mulighed for at bevare en innovativ tilgang og stærkere position.