Der er taget hul på et nyt år. Strategien er på plads, men har I et reelt overblik over, hvordan I helt konkret handler på jeres drømme og ønsker? Mange virksomheder overser det vigtige arbejde i at skabe en tydelig plan for, hvornår der skal ske hvad. De går glip af den proaktive indsats, og de får ikke udnyttet potentialet i forhold til at skabe en bedre og mere koordineret indsats på tværs af aktiviteter og kanaler. Det går særligt ud over kommunikationen til og med kunderne.

Årshjulet
Hvis I ønsker at styrke kommunikationsindsatsen overfor jeres kunder, skal I først og fremmest gøre jer nogle overvejelser omkring det strategiske fundament. Hvor vil I gerne hen med jeres kommunikation? Hvem vil I ramme? Hvilke kanaler kan I arbejde med? Hvad vil I opnå med kommunikationen? Hvad er jeres kernebudskaber? Alle disse overvejelser skal præciseres og formuleres. Men hvordan kommer I videre, og hvordan får I handlet på jeres kommunikationsstrategi? En simpel, men særlig effektiv metode, er at udarbejde et såkaldt årshjul.

Hvornår, hvem og hvordan
Årshjulet er det dokument, som hjælper jer med at handle på jeres strategi. I princippet kan det blot være et excel-ark, hvor I synliggør årets aktiviteter med jeres kommunikationskanaler. Målet er, at I for hver dag, uge eller måned kan se, hvad der skal eksekveres og hvad der skal handles på. Hvem der skal gøre det, hvornår det skal gøres – og hvordan det skal gøres? Det vil være helt naturligt at sætte nogle synlige mål ind i årshjulet.  Når det gælder kommunikationsindsatsen, kunne det f.eks. være et mål om antal likes på Facebook-siden, eller det antal pressemeddelelser I ønsker at producere i løbet af året.

Proaktiv planlægning
Den helt klare fordel ved at arbejde med årshjulet er, at det er et værktøj som bidrager med proaktiv planlægning. Derudover sikrer den, at I får optimeret og udviklet jeres kommunikationskanaler og får skabt synergier på tværs af disse; f.eks. når I producerer en historie til websitet, som også går til pressen, i nyhedsbreve og på de sociale medier. På den måde udnytter I adgangen til flere medier på samme tid. Overvej dog om hele teksten egner sig til de enkelte kanaler i forhold til f.eks. vinkling, modtagerne og længden.

Fælles afsæt
Årshjulet er et godt supplement i forhold til at skabe synlighed og styrke salget. Arbejder I med sæsoner, events og produktlanceringer, kan årshjulet være med til at støtte indholdet og planlægningen. Og så er det et værktøj, der er let at arbejde med i jeres virksomhed, fordi det er så overskueligt. Årshjulet kan blive jeres virksomheds fælles dokument i jeres ønske om at komme helt i mål med strategien.