Har I en strategi for social selling?

Social selling er en metode til at rekruttere og udvikle relationer på de sociale medier – med salg for øje. Det handler om at skabe attention, og behov, hos modtageren på en mindre direkte måde end de traditionelle salgsmetoder. Virksomhedens social selling kan foregå på flere af de sociale medieplatforme. Det er afgørende, at I får lagt en strategi og en plan for denne form for markedsføring og branding. Ellers risikerer I, at det stikker i alle retninger.

Lav en køreplan
En klassisk fejl ved implementering af arbejdet med social selling er, hvis I ”poster” løs uden en egentlig plan og en rød tråd. Måske har I slet ikke gjort jer nogen tanker omkring indhold og budskaber. Måske har I ikke koordineret indsatsen internt. Måske har I slet ikke overvejet, hvordan de forskellige sociale medier fungerer, idet de bidrager med forskellige universer. Kunsten er at lave en overordnet strategi for social selling, således at I differentierer jer positivt overfor kunderne. Og samtidig får skabt attention, og et behov, som både bidrager positivt til branding og til salg. I bør derfor lave en konkret køreplan, som indeholder de strategiske målsætninger for tilstedeværelsen på de sociale medier.

Stil spørgsmål og bliv afklaret
Det første I kan gøre, i ønsket om at få skabt en strategi, er at stille jer selv en række spørgsmål. F.eks.: Hvad står virksomheden for – nu og i fremtiden? Hvem er det reelt vi henvender os til? Hvem internt skal have ansvaret for strategien, planen og implementeringen? Hvordan ser vores årshjul ud i forhold til budskaber og aktiviteter? Hvilke mål vil vi gerne opnå? Er der produkter eller ydelser, som skal have særlig attention? Hvordan sikrer vi, at virksomheden kommunikerer og skaber indhold ud fra virksomhedens grundfortælling? Hvor ofte skal vi lave opslag? Hvordan understøtter vi budskaberne med foto og billeder? Hvordan evaluerer vi på vores indsatser?

Value for money
Det er en rigtig god idé at evaluere på sin strategi for social selling. Dette især fordi de sociale medier konstant udvikler sig og nye kanaler/platforme dukker op. Det skal give mening at allokere ressourcer til den form for salg, og I bør derfor altid opveje indsats i forhold til afkast. Men der er også tre andre overordnede målsætninger, I bør have med i jeres evaluering, og som I kan måle på. Det er synlighed, tillid og likeability.

Likeablility
Likeabilty er målt på, om modtagerne synes om jeres opslag. Når I poster en statusopdatering, skal det helst føre nogle ”likes” med sig. Det er modtageren som i sidste ende oplever om virksomhedens opslag er værdifuldt og relevant. I bør holde øje med, hvilke opslag jeres målgruppe især kvitterer med et ”like”. Det indikerer nok, at I har ramt plet. Balancen ligger også i at vurdere, hvor ofte I skal poste opslag. Dette for at undgå en såkaldt wear-out effekt, hvor modtageren ikke orker at læse mere fra jer. Måske fordi det sker for ofte.

Synlighed og tillid
I skal hele tiden være opmærksomme på, at være synlige uden at være for meget. Det kan undgås ved at opbygge en tættere relation til modtageren. At opbygget et slags tillidsforhold. Mange virksomheder er eksperter inden for deres fagområde, og de deler gerne viden og erfaringer på de sociale medier. Måske er de også gode til at inddrage og engagere modtagerne med svar og bemærkninger. Det kræver, at man kender modtagerne så godt som muligt.

Udefra og ind perspektivet
De virksomheder som er særligt dygtige til at arbejde med social selling, har et rigtig godt indblik i modtagernes behov, drømme og udfordringer. De forstår, hvordan de gennem deres opslag kan skabe værdi for/hos kunden. Det er derfor en rigtig god idé at tage udefra og ind perspektivet med i planlægningen. Det er generelt et ”no go” at skrive deciderede salgstaler i et opslag. Hvis der er skabt et behov, skal modtagerne nok finde frem til jer. Særligt hvis der er henvisninger til mere information et i link. Det kunne være til jeres website eller webshop. Viden, inspiration og fokus på modtagerens behov/problemer er vejen frem, hvis I vil sælge via de sociale medier. Men det kræver, at I laver et stykke grundigt forarbejde i form af en klar strategi og en tydelig plan for eksekvering.