De fleste virksomheder har brug for en eller anden form for reklame for at gøre opmærksom på sig selv. Reklamens betydning og rolle varierer fra virksomhed til virksomhed – og i forhold til selve kommunikationsopgaven. Dagligvarebutikkerne har brug for at reklamere ofte, da forbrugerne løbende handler og skal dermed eksponeres hele tiden for nye varer og tilbud. Mens en virksomhed, som sælger meget dyrere produkter eller måske varer i sæsoner, har brug for at reklamerer en gang imellem – og på helt andre måder. Forudsætningen for at I lykkes med jeres reklameindsats, er at I har jeres medieplan på plads – herunder budget, mediet, rollen og timing.

Mediebudgettet
I udformningen af en mediestrategi og – plan, skal I træffe nogle valg. Det er blandt andet mediebudgettet, valg af mediegruppe og enkeltmedier, timing, lanceringstype og målsætningen. Det kan være svært at få præciseret, hvor meget I skal allokere til reklamekampagnerne. På den ene side kan det handle om, hvor meget I ønsker/eller kan afsætte af jeres samlede budget til markedsføring. På den anden side kan det handle om nogle konkrete målsætninger, I ønsker at opnå – og således har behov for at vide, hvor meget der skal til for at komme i mål? Det kan f.eks. være, at I ønsker at øge jeres kendskabsgrad på et bestemt marked eller overfor en særlig målgruppe. Det kan også være, at I ønsker at være lige så synlige, eller måske endnu mere synlige, end jeres nærmeste konkurrenter. Husk at budgettet også inkluderer omkostningerne til produktion (f.eks. fremstilling af film, annonce, brochurer, billeder, banner etc.).

Mediedominans
Selve medieplanlægningen omfatter alene indrykningsdelen. Det vil sige, det som det koster at f.eks. indrykke en annonce i avisen eller have en reklamefilm på én af de kommercielle tv-stationer. Prisen for indrykningerne i et printmedie er primært baseret på annoncens størrelse og placering. Hvorimod indrykning på en tv-kanal, eller radiostation, afhænger af antal sekunder og tidspunkter i sendefladen. Om I skal vælge tv, radio, print eller onlineannoncering afhænger af jeres produkt/ydelse, jeres budget – og især jeres målgruppes medieadfærd. Endelig skal I også kigge ind i, om I opnår en eller anden form for dominans i jeres mediemix. Hvis I fordeler jeres indrykninger over et bredt spekter af forskellige mediegrupper og enkeltmedier, risikerer I at blive helt usynlige. Det kan udgås, hvis I derimod vælger en planlægning, hvor I dominerer i f.eks. markedet, mediegruppen, mediet, enkelt udgivelse eller siden/blokken. At dominere markedet er, alt andet lige, dyrere end at dominere i en enkelt reklameblok eller på en side i en avis.

Timing og reklametryk
I skal også overveje, hvordan I ønsker at eksekvere jeres reklamekampagner. Hvad skal timingen være? Generelt skal I have styr på, hvornår jeres sæsoner ligger, og om det giver mening at arbejde efter sæsoner. Sælger I havemøbler, er det nok ikke om vinteren, I skal lægge det største reklametryk. Sælger I blomster, kan det være en god idé at lægge et ekstra reklametryk omkring højtider og andre mærkedage – f.eks. valentines day og mors dag. Kig på, hvornår efterspørgslen efter jeres varer eller ydelser er størst. I skal naturligvis også holde øje med, hvad jeres konkurrenter gør, og hvor meget de investerer. Overordnet kan I arbejde med fire strategier for jeres fordeling af reklametryk: Drip, flighting, puls eller burst. Eller måske en kombination af disse.

Drip, flighting, puls eller burst?
Dripstrategien er der, hvor I fordeler jeres indsats jævnt over hele perioden året (typisk supermarkedskæder, som hele tiden holder reklametrykket vedlige). Kunderne bliver hele tiden gjort opmærksomme på brandet/produktet. Flighting er metoden hvor lave en masse små kampagner over hele året (andre detailhandlende med særlige sæsoner). Hvorimod puls er strategien er, hvor I afvikler en lille håndfuld massive kampagner et par gange om året (kunne f.eks. være Interflora op til mors dag, Valentines Day etc.). Kunsten er at time disse perioder så godt som muligt. Endelig er der burst strategien, hvor I giver den fuld gas i en periode. Det kunne f.eks. være udbydere af produkter/oplevelser til vinterferien (skiudstyr, museumsbesøg og rejser med familien). Hvis I vil lykkes med jeres markedsføring, bør I allokere tid og ressourcer på at få defineret og planlagt jeres mediestrategi og -plan. Det giver jer et overblik, er nemmere at måle på og medvirker forhåbentlig til, at I opnår de resultater, I ønsker for at få positioneret jer stærkere i markedet – og får skabt øget salg for jeres produkter eller ydelser.