Hvem bringer jeres historier ud i verden?

Der er mange interessenter i og omkring jeres virksomhed. Nogle er tæt på, mens andre er længere ude i periferien. Interessenter er interessante. Blandt andet fordi de bidrager positivt til jeres virksomheds potentialer, omdømme og synlighed. Mange virksomheder arbejder målrettet med at afdække interessentfeltet og analysere de forskellige interessenters positioner. Dette især for at styrke kommunikationsindsatsen. Hvordan arbejder I med jeres interessenter – og hvem hjælper jer med at bringe jeres historier ud i verden?

Styrk kommunikationen
En interessent er en person eller institution, som har betydning for jeres virksomheds drift og omdømme. Interessenter er f.eks. kunder, leverandører, konkurrenter, medarbejdere, medier, faglige organisationer og det offentlige. En gennemarbejdet interessentanalyse kan være et godt værktøj i forhold til enkelte projekter eller strategiarbejde, men analysen er særlig god i forhold til at forstå og forbedre kommunikationsindsatsen. I bør derfor generelt være meget klar på, hvem I kommunikerer til og hvordan. Kommunikation er en integreret del af alt det, virksomheden laver. Her er interessent analysen et godt værktøj til at stille skarpere på, hvem I kommunikerer til og hvordan I skal kommunikere.

Interessenternes tilhørsforhold
Alle interessenter bidrager på hver deres måde til virksomhedens eksistens. Interessenterne har forskellige roller og karakteristika, og det er derfor en god idé at inddele dem i grupper. Først og fremmest bør I synliggøre de interessenter, der er vigtige for jeres virksomhed. Det kan være interessenter, der har en særlig indflydelse, men det kan også være de interessenter, som I har meget kontakt med. Derefter kan I forsøge jer med at kategorisere interessenterne ud fra nogle parametre som f.eks. behov, forventninger, muligheder og ønsker. Og endelig kan I lave en vurdering af, om interessenterne har et positivt eller negativt tilhørsforhold til jeres virksomhed, og om interessenterne forholder sig aktivt eller passivt til jeres aktiviteter. På den måde bliver det nemmere for jer at sætte jer ind i interessenternes verden, og få en større forståelse for, hvordan I bedst henvender jer til de enkelte grupper. I en ønskeverden vil alle interessenter være positive/aktive.

Indhold, sprog og kanaler
Når I har grupperet jeres interessenter, har I et overblik over, hvem I først og fremmest skal prioritere, og hvordan I skal kommunikere til disse. Interessentgrupperne har hver deres agenda i forhold til jeres virksomhed, og det er derfor helt nødvendigt at overveje indhold, sprog og kanaler. Derudover vil en gennemarbejde interessentliste ofte give input til om der er interessenter, I tidligere har overset, men som spiller en væsentlig rolle. Jo mere I interesserer jer for jeres interessenter, jo bedre bliver I til at kommunikere og få bragt jeres gode historier ud i verden.