Artikel, Erhvervsavisen Nordsjælland (Frederiksborg Amts Avis), den 13. januar 2022

FN´s verdensmål fra 2015 er blevet et fælles globalt afsæt for en mere bæredygtig udvikling for planeten og for mennesker. Mange spændende og kreative initiativer er igangsat, men der er et stykke vej endnu. Hvis I selv er kommet godt i gang med at handle på den bæredygtige agenda, bør I kigge på, hvordan det forenes med jeres fælles DNA/kernefortælling, og hvordan I italesætter jeres indsatsområder til jeres mange interessenter. Det kan være udfordrende at levere troværdig kommunikation omkring dette store og vigtige emne. Men gør I det godt, kan det styrke jeres brandposition.

Bæredygtige buzzwords og utroværdig kommunikation
Den moderne forbruger forudsætter, at I bidrager positivt til den grønne agenda, og de ønsker fuld gennemsigtighed. Det er ikke nok at vise et par billeder eller skrive lidt overordnet om det I reelt gør for at minimere co2-udslippet eller styrke biodiversiteten. Og det er slut med at komme med bæredygtige buzzwords og floskler. Ringe og ugennemtænkt kommunikation vil gå ud over jeres brand og I vil værste fald kunne beskyldes for greenwashing. Hvordan lykkes I så med at skabe troværdig kommunikation omkring bæredygtighed?

Tal ikke ned til os
Vi forbrugere er generelt ret gode til at orientere os omkring aktuelle emner – herunder bæredygtighed. Som i al god kommunikation, gælder det om ikke at tale ned til modtageren. Vi ønsker ikke at blive mødt med en ”løftet pegefinger” eller føle hverken skyld eller skam. Gør os derimod klogere og i stand til at træffe de rigtige bæredygtige valg med lærerige informationer og indsigtsfuld viden. Har I en succeshistorie eller et par spændende cases, vil vi naturligvis gerne høre om dem. De skal naturligvis fremstå både ægte og autentiske.

Ydmyghed bidrager til troværdighed
Det klæder mange virksomheder at udvise en form for ydmyghed, når det gælder virksomhedens evne til at løfte og handle på den bæredygtige agenda. Vi går et langt stykke hen ad vejen stien sammen, og ingen virksomheder kan vist helt kåre sig som verdens bedste til at løse den opgave. Her gælder det om at arbejde med både ærlighed og ydmyghed i jeres retorik. Det er vist heller ikke en god idé at være alt for ambitiøs i forhold til hvor mange delmål I ønsker eller kan løfte og handle på. Vær derfor kritisk og realistisk i jeres valg af bæredygtige delmål – og dermed det I kommunikerer.

Strategisk afsæt styrker tydelighed og handling
Den gode historie eller case kan med fordel forankres ind i jeres strategi. Jo mere konkret den fortælles – jo bedre. Væk nysgerrigheden hos modtageren og underbyg meget gerne med tal og fakta. Endelig er det afgørende, at I får forankret jeres bidrag til den bæredygtige agenda i jeres virksomheds fælles DNA og kernefortælling. Ellers bliver det, alt andet lige, langt sværere at implementere. Både i jeres interne og eksterne kommunikation. Kernefortællingen er jeres fælles manifest, som I med fordel kan tage udgangspunkt i, når I vil italesætte og inkorporere den bæredygtige agenda. På den måde holder I fast i jeres egen identitet og selvforståelse – toppet med jeres bæredygtige mål, handlinger og resultater. Den bæredygtige agenda skal give mening – internt og som eksternt. Ellers risikerer I at miste troværdighed og svække jeres brandposition.