Noget af det første man lærer, hvis man interesserer sig for markedsføring, er at definere de såkaldte” Fire P´er”. Det er de parametre eller variabler, der indgår i jeres virksomheds marketing mix (produkt, pris, placering og promotion). Målet er at opnå overensstemmelse mellem de fire parametre, hvilket man især gør ved hjælp af en løbende justering samt en tilpasning af hvert enkelt parameter. Overensstemmelse Der skal være en balance mellem alle fire P´er. Prisen på produktet skal stemme overens med produktets kvalitet. Produktet skal måske sælges fra et bestemt sted (fysisk eller digitalt), og skal synliggøres gennem særlige promotion aktiviteter. Hvis der ikke er sammenhæng mellem parametrene forvirrer I jeres kunder. Produktet Det første P er det produkt, eller den ydelse I leverer. Hvad er produktets egenskab? Hvordan er kvaliteten og designet? Er der en særlige services, support eller pakkeløsninger omkring produktet? Hvordan skal produktet eller ydelsen bruges? Her bør I skelne mellem kerneproduktet (det reelle produkt) og de perifere produkter omkring kerneproduktet (f.eks. service). Produktet eller ydelsen er som regel det første parameter, I skal have på plads først. Men hvad skal produktet eller ydelsen koste? Prisen Det næste P er prissætningen af produktet eller ydelsen. Hvad skal niveauet være i forhold til produktets egenskab og kvalitet? Her skal I kigge nærmere på prisstrategien i forhold til markedet og konkurrenterne. I skal også tage stilling til rabatter, tilbud og betalingsbetingelser samt finansiering og andre betalingsformer. For øjeblikket ser vi f.eks. en stor vækst i leasing af biler, som er blevet en nyere og meget populær betalingsform og prissætningsmodel. Placeringen En god placering af jeres produkt hjælper jeres kunderne med at finde jer. Det kan både være en fysisk butik eller på digitale platforme. En fysisk butik vil typisk have åbningstider, mens f.eks. et website så at sige holder åbent døgnet rundt. Den nye teknologi  giver jer mulighed for at servicere jeres kunder hele tiden, og den moderne forbruger forventer at kunne handle på alle tidspunkter af døgnet.  Se bare hvordan udviklingen udfordrer den traditionelle detailhandel. Det er således ikke helt ligegyldigt, hvor I placerer jeres varer eller, hvor I åbner en butik. Se bare hvordan kæder, som Joe & The Juice og H&M, vælger at placere butikker i meget mennesketrafikerede områder. Promotion Hvordan skal I fortælle jeres kunder om jeres produkt? Hvor I bor og hvad jeres produkter koster? Hvad I gerne vil signalere over for jeres kunder og hvad er jeres bærende historie? Promotion handler om reklamer, salg, branding, PR, medier og budskaber. Her er der heller ikke ligegyldigt hvor og hvordan I ønsker at synliggøre jeres produkt. Udover at I skal være skarpe på, hvordan I rammer den rigtige målgruppe, kan der være overvejelser omkring i hvilke universer, I ønsker at markedsføre og placere jeres produkt i og ved. De fire nye P´er Alle fire ovenstående parametre udvikler sig i takt med at markedet, konkurrenterne og kunderne rykker på sig. Den nye teknologi skaber nye platforme og andre måder at handle på. Derfor bør I hele tiden være opmærksomme på at optimere hvert parameter og sikre jer at disse parametre er gennemtænkt i en samlet plan. Nyere teori supplerer de traditionelle fire P´er med tre nye parametre: Physical evidence, people, process og promise. Dem kigger vi nærmere på i en af de kommende artikler.