De sociale medier er blevet væsentlige kommunikationskanaler – privat som professionelt. Flere ledere anser kommunikation på medier som LinkedIN, Twitter og Facebook som en moderne og helt afgørende del af ledelsesrummet. Formålet er at skabe nærhed til modtagerne og få synliggjort væsentlige ledelsesbudskaber på en effektiv og personlig måde. Men hvad skal du være opmærksom på, hvis du som leder vil styrke dine evner og gennemslagskraft på de sociale medier?

Personligt og moderne lederskab
Det at skabe en interessant virksomhed, og en attraktiv arbejdsplads, er én af lederens væsentligste opgaver. Hvordan positionerer vi os i markedet? Hvordan opnår vi, at vores medarbejdere er stolte af vores virksomhed? Hvordan tiltrækker vi attraktive og dygtige medarbejdere? Hvor er vi på vej hen? For at få det til at lykkes, kræver det blandt andet, at lederen er stærk og vedholden i sin måde at kommunikere på og fokuserer på at skabe relevante og interessante historier. De sociale medier som f.eks. LinkedIN, Twitter, Facebook og Instagram har vundet mere og mere indpas i måden mange ledere kommunikerer på. Det er en moderne, nærværende og langt mere personlig måde at skabe kontakt med modtageren på. Målet er at kommunikationen skaber større tillid til ledelsen og virksomheden – både eksternt og internt. Men rammerne og køreplanen for indsatsen bør allerførst være på plads.

Indhold og grænser
Det er vigtigt, at du som leder får lagt en strategi for, hvordan og hvad du ønsker at kommunikere på de sociale medier. Du skal overveje, om der kunne være særlige temaer, du gerne vil fortælle om. Det kunne f.eks. være historier i forhold til virksomhedens årshjul eller sæson. Måske er der nogle aktuelle emner, som understøtter jeres vision. Det kan også være, I har nogle spændende lanceringer i pipeline. Eller er i gang med at rekruttere nye medarbejdere. I det hele taget skal kommunikationen tage udgangspunkt i din virksomheds overordnede strategi, plan og værdisæt. Du bør også overveje hvor dine og virksomhedens grænser er i forhold til f.eks. kritiske emner, som kan bringe virksomhed i en træls ”shitstorm” eller hvordan niveauet af interaktion på de sociale medier skal være. Kanalerne er oplagte til at skabe dialog til omverden, men hvor går grænsen, hvis det vælter ind med kommentarer?

Hvilke kanaler og hvor tit?
Du bør ligeledes have en klar idé om, hvordan du vil anvende de forskellige sociale medier. LinkedIN er langt mere forretningsorienteret end Facebook og Instagram. Hvilke historier og vinkler skal på hvilke kanaler? Hvilke billeder skal vises? Hvilke hashtags skal du bruge? Og ville det fungere bedre med en video i stedet for billeder? Samtidig er det afgørende, at du laver en klar og realistisk plan for, hvor meget og hvor ofte du vil poste noget på de sociale medier. Tommelfingerreglen er: Hellere godt indhold færre gange end mange gange med knapt så godt indhold. Dog vil de fleste ledere vil nok nikke genkendende til, at ting skal siges flere gange, og på flere måder, for at få flest med. Den balance må du finde.

Vær dig selv, få hjælp og evaluér
Én af de stærkeste kommunikative greb du har, er at være dig selv. Hvis du ikke fremgår autentisk, kan alle omkring dig gennemskue det med det samme. Du mister gennemslagskraft, troværdighed og tillid. Så husk altid at have et personligt og autentisk touch med i dine historier. I en travl hverdag kan det være svært at drive og eksekvere historier til de sociale medier. Få eventuelt hjælp fra kommercielle medarbejdere i din virksomhed eller opsøg eksterne eksperter, som kan hjælpe dig på vej. Disse personer kan også hjælpe dig med at evaluere på din indsats. Det at opbygge et troværdigt, autentisk lederskab via de sociale medier kræver tilvænning og tålmodighed. Lykkes du med det, vil du, alt andet lige, stå stærkere i dit lederskab og du får positioneret din virksomhed endnu skarpere.