En måde at få synlighed i medierne på, er at udarbejde pressemeddelelser. Redaktionerne på de forskellige medier modtager gerne pressemeddelelser. En god pressemeddelelse er velskrevet og bygger på nogle konkrete nyhedskriterier. Men hvordan opbygger I en god pressemeddelelse, og hvilke kriterier bør I have med? Husk at der er stor forskel på en pressemeddelelse og et salgsbrev.

Nyhedskriterierne
Journalister er trænede i at skabe spændende historier og skarpe nyheder, som generelt bygger på fire kriterier: Aktualitet, væsentlighed, identifikation og sensation. Det vil sige, at historien gerne skal have en eller anden form nyhedsværdi og at modtageren skal kunne spejle og identificere sig med historien. På den måde bliver den også væsentlig. Om historien rummer en decideret sensation, er nok mere sjælden. Men har man en sensationel historie, er sandsynligheden for at få bragt historien, alt andet lige, større.

Sæt ”krog” i læseren
Når I sender jeres pressemeddelelse til redaktionerne, skal den helst vække opmærksomhed med det samme. Den skal kunne skabe en vis form for nysgerrighed og kunne sætte en såkaldt ”krog” i læseren. Det er redaktionen, som vurderer om de indkomne pressemeddelelser skal bringes. Det første I skal være opmærksomme på er, om I har en fængende overskrift, som beskriver indholdet og/eller vinklen godt nok. I journalistverden kaldes overskriften for rubrikken. Mange journalister mener at rubrikken skal være: Æggende, vækkende og dækkende.  Men husk det er mediets læsere, lyttere eller seere som i sidste ende skal finde rubrikken og historien relevant. Derfor skal I være meget bevidste om at målrette produktet til dem.

Sæt scenen
Når I har fundet en god og rammende overskrift, skal I formulere nogle linjer, som kort og tydeligt stiller skarpt på jeres budskab. Det kaldes for underrubrikken eller manchetten. I beskriver her, hvad jeres pressemeddelelse i korte træk handler om. I aviserne kan I se, at denne underrubrik er fremhævet med fed skrift. En god underrubrik sætter scenen for pressemeddelelsen, og den gør modtageren nysgerrig.

Din vinkel
Én af de teknikker I kan bruge, når I skal finde det gode og væsentlige budskab, er at vinkle historien. I kan her arbejde efter en simpel metode: ”Vi vil fortælle at … og det vil vi fordi …”. Det tvinger jer til at gøre vinklen skarpere og mere målrettet. En pressemeddelelse fylder nemlig helst ikke mere end en enkel side, og når I også skal have relevante kontaktdata og en fakta boks med, bliver I nødt til at begrænse teksten. Husk også at skrive en henvisning til relevante kilder og relevante personer, som journalisterne kan kontakte for mere information. Hvis I allerede har en god kilde til din pressemeddelelse, kan det være en god idé at citere disse i pressemeddelelsen. Det kan være en til to af de mest relevante interessenter i forhold til jeres budskab og vinkel (f.eks. direktør, bestyrelsesformand, kunder eller leverandører).

Få styr på sproget
Sidst men ikke mindst er det rarest, hvis der er styr på den sproglige del af produktet. Det vil sige, at I skal sørge for at mindske slåfejl – og kigge lidt nærmere på tegnsætningen. Hvis pressemeddelelsen opfylder alle disse krav, kan det ske, at denne stort set bliver anvendt, som I har formuleret den. Gør den det – har I gjort jeres arbejde godt.