Artikel, Erhvervsavisen Nordsjælland den 10. februar 2022

Der er kamp om kunderne, og det er de færreste virksomheder, som er lykkedes med at sejle over i det såkaldte blå ocean – og gjort sig helt, eller delvist, fri for konkurrenterne. Virksomhedens såkaldte ”tone of voice” kan være det værktøj, der bidrager positivt til jeres positionering og jeres evne til at brande jer skarpere i en konkurrencepræget og dynamisk verden. ”Tone of voice” er jeres virksomheds ”stemme” og ”tone”, som tilsammen formidler jeres virksomheds identitetsfortælling. Men hvordan kommer I frem til jeres fælles stemme og tone, og hvem skal eje den?

Da Jysk skabte deres ”tone of voice”
”Go´daw, jeg har et godt tilbud til dig”. Den sætning kan mange af os nikke genkendende til. Jysk Sengetøjslager med Lars Larsen i spidsen indrykkede midt i 80´erne tv-reklamer med dette budskab som omdrejningspunkt. Jysk fik stor succes med kampagnerne og var konsekvente i forhold til deres værdisæt og deres særlige ”tone of voice”. Vi kom nærmest alle på fornavn med Lars Larsen, som på en folkelig, troværdig og letgenkendelig måde fik positioneret virksomhedens stemme klart og tydeligt.

Jeres forbillede kan være jeres inspiration
Jysk er et godt eksempel på, at en ”tone of voice” kan bidrage positivt til branding, positionering og ikke mindst salget. Derudover vil den rette ”tone of voice” være en god investering i forhold til at skabe genkendelighed, sikre en mere strømlinet kommunikation og være med til at højne jeres troværdighed og autenticitet. I arbejdet med at finde jeres egen stemme og tone, kan det være en hjælp at sætte ansigt på den ønskede ”tone of voice” i form af en persona. Det kunne f.eks. være en kendt person, som er jeres forbillede. I giver dermed en karakterbeskrivelse af en person med bestemte adfærdstræk og kendetegn. Den metode gør det ret håndterbart og meget konkret. Men det er også en rigtig god idé at vurdere hvilken værdiladning jeres tone skal have.

Hvad er I mest og mindst?
Til at vurdere jeres virksomheds særlige værdiladning, når I skal finde frem til jeres særlige tone, kan I lave en øvelse, hvor I sætter kontrastfulde variabler overfor hinanden. Det kunne f.eks. være analytisk overfor kreativ, emotionel overfor rationel, innovative overfor konventionel, formel overfor uformel. Et brand med holdninger er nemmere at bygge en stemme over. Og jo tydeligere I er med jeres holdninger, jo skarpere bliver jeres stemme.

Styrk jeres kommunikative evner og skub til salget
Jeres nye ”tone of voice” kommer ikke af sig selv. Det er fast arbejde at få ”stemmen” og ”tonen” implementeret så alle jeres kollegaer forstår den – og ikke mindst bruger den. Lykkes I med implementeringen, både internt og eksternt, vil jeres nye sproglige guide og køremanual styrke jeres kommunikative evner, og det vil formentlig kunne mærkes på salget. Og jo mere automatiseret forbrugernes hverdag bliver, jo vigtigere er der måske, at I fremstår menneskelige og tilgængelige. Så brug jer selv til at finde frem til jeres særlige ”stemme” og ”tone” og sørg for I fremstår autentiske og menneskelige