Udbredelsen og anvendelsen af de sociale medier udfordrer virksomheder i forhold til at trænge igennem til de travle forbrugere. I takt med, at det gratis indhold stiger, vil den tid forbrugerne allokerer på at læse og opsøge indhold, alt andet lige, også stige. Kunsten er at udarbejde en indholdsstrategi, kende sin målgruppe og få dem til at engagere og involvere sig i sin virksomhed og i sit brand. Eksperter peger på, at man bør opbygge en såkaldt community omkring sit brand. Dette kan tage afsæt i en række forskellige virkemidler.

Interaktioner gennem spil
Nogle virksomheder har succes med at trænge igennem ved at anvende gamification som et virkemiddel. På dansk spilificering. Her integrerer virksomheden spilelementer, som en del af kommunikationen og skaber på den måde interaktioner med målgruppen. Virksomheden appellerer så at sige til menneskets ønske om at konkurrere og om at vinde. Et andet virkemiddel kunne være den såkaldte ”Hero-Hygeine-Hub-indholdsstrategi”, som er baseret på Nora Ziegenhagen fra Google.

Hero – underholdning og historie
”Hero” er indhold, som afspejler virksomhedens brand og formål gennem den gode historie. Her vil den gode, og underholdende historie, skulle: invitere til deltagelse, være værd at huske og kunne skabe en følelsesmæssig forbindelse. Jeres virksomheds grundfortælling er en forudsætning for at kunne underbygge heltehistorierne ved at synliggøre og præcisere virksomhedens særlige styrkepositioner. Hero-indhold svarer til den gode reportage eller til forsidehistorien.

Hygiene – uddannelse
Modsat den gode historie, og fortælling, er hygiene i indholdsstrategien det kontinuerlige indhold, der så at sige uddanner målgruppen. Afsættet i hygine indhold er således ikke underholdning. Man kunne forestille sig, at man engagerer målgruppen ved at afvikle små historier som bygger på spørgsmål rettet mod målgruppe – og på den måde søger at engagement og involvere målgruppen. Da hygine er kontinuerligt, skal virksomheden hele tiden sørge for at producere nyt indhold.

Hub – kanalerne
For at sikre, at målgruppen kan finde indhold og søge informationer, skal virksomheden have styr på alle kommunikations- og markedsføringskanaler. Nogle af de kanaler virksomheden kan anvende, er f.eks. jeres eget website, en Facebook-side eller en YouTube-kanal.  Det afgørende er, at målgruppen ved, hvor de kan finde det indhold, virksomheden sender ud. Dette indhold skal naturligvis være relevant og værdifuldt for målgruppe. Virksomheden kan med fordel inddrage content marketing i indholdsstrategien.

Content marketing
Der findes flere definitioner på content marketing. Nyere definitioner peger på, at content marketing er den samlede strategi for, hvordan virksomheden når ud til målgruppen, hvorfor content marketing ikke kun er en markedsføringsindsats. Traditionel markedsføring på de sociale medier bliver i mange tilfælde opfattet som forstyrrende. Derfor er kunsten at skabe indhold, som ikke bliver opfattet som ”sælgende”. Den moderne forbruger bliver dagligt eksponeret for mange budskaber, og forbrugeren er derfor mere selektive og mere optaget af at blive ramt af de budskaber, som skaber værdi for dem selv. Det kræver, at virksomheden har styr på, hvordan den helt præcist skaber værdi hos målgruppen.

Tænk ”ude-fra-og-ind”
Arbejdet med content marketing er således evnen til at tænke ”ude-fra-og-ind”. Det betyder, at virksomheden skal fokusere på målgruppes behov og interesser. Her kan virksomheden med fordel inddrage dens medarbejdere. De kan være med til at få øje på, og italesætte, hvad målgruppen særligt efterspørger af historier. Kollegaer, der har tæt og daglig kundekontakt, kan være eminente til at finde værdifulde historier og indhold gennem de forskellige virkemidler. Og være med til at skabe en målrettet og succesfuld indholdsstrategi på de sociale medier for virksomheden.