Mange virksomheder anvender SWOT analysen som metode i deres strategiarbejde. Analysen giver et godt overblik, og den er let at arbejde med. Men den er først rigtig spændende og anvendelig, når de forskellige elementer i SWOT-analysen bliver sat overfor hinanden. Det kan en TOWS analyse hjælpe med.

De fire elementer
SWOT metoden bygger på virksomhedens interne styrker og svagheder samt virksomhedens eksterne muligheder og trusler. Derved sættes virksomhedens omgivende miljø i relation til de interne ressourcer. De eksterne parametre har virksomheden ingen indflydelse på. Metoden anvendes både til det kort- og langsigtede strategiarbejde. Problemstillingerne og omfanget kan variere. For mange virksomheder er den første udfordring det at skelne mellem, hvad der er de interne, og hvad der er de eksterne parametre.

Start med brainstorming
For at finde frem til de forskellige parametre i SWOT analysen kan både brainstorming og konkrete data, hentet i organisationen, være anvendeligt. De konkrete data kan komme fra regnskaber og diverse analyser. Vigtigst af alt gælder det om sortere i væsentligheden af parametrene i forhold til strategiarbejdet. Min vurdering er dog, at det kan være en god idé at starte med at få så mange elementer med fra start og derefter sorterer i væsentlighed. På den måde sikrer I jer, at I ikke overser små, men alligevel betydningsfulde input til udviklings- og strategiarbejdet.

Hvem skal være med?
Det er ofte ledelsen og bestyrelsen, som gennemfører SWOT-analysen og strategiarbejdet. Det er deres ansvar at sætte kursen for virksomheden samt sikre en stabil og udviklingsorienteret strategiplan. Men hvorfor ikke inddrage personalet i opgaven omkring f.eks. brainstorming? Mange medarbejdere har en stor viden, og de er tæt på kunderne, branchen, konkurrenter og kollegaerne.

Fra SWOT til TOWS
Når virksomheden har opstillet alle de interne og eksterne parametre i SWOT analysen, skal disse matches med hinanden. Det gør man i en såkaldt TOWS analyse. Her stiller man skarpt på at sætte alle ressourcer ind på at minimere de interne svage sider og de eksterne trusler. Bogstaverne sættes så at sige overfor hinanden, og deraf kommer følgende kombinationer og spørgsmål:

Hvordan bruger vi vores styrker til at modarbejde truslerne (S-T)?
Maksimering af interne stærke sider og minimering af eksterne trusler.

Hvordan forfølger vi de muligheder, der passer til vores styrker (S-O)?
Maksimering af interne stærke sider og maksimering af muligheder.

Hvordan kan vi sikre, at vores svagheder ikke gør os ekstra svage i forhold til truslerne (W-T)?
Minimering af interne svage sider og minimering af trusler.

Kan vi overkomme svagheder ved at udnytte muligheder (W-O)?
Minimering af svage sider og maksimering af muligheder.

Ønskværdig position
Der er vist ingen tvivl om at den mest attraktive kombination og situation, er den hvor virksomheden kan maksimere på både de interne styrker og de eksterne muligheder (S-O). Omvendt vil en virksomhed, som oplever, at de skal minimere interne svagheder og eksterne trusler være i en helt anden situation (W-T). Under alle omstændigheder kan arbejdet med SWOT og TOWS være med til at afdække problemstillinger og finde frem til virksomhedens drivkræfter. Analysen bør afsluttes med en konkret handlingsplan, som anviser løsningsforslag.