Begrebet disruption er på alles læber, men er det overhovedet et nyt fænomen? Har virksomheder og industrier ikke hele tiden forstyrret brancher og skabt nye produkter og services? Drejer denne nye form for forstyrrelse sig ikke i højere grad om, at nye teknologier og digitaliseringen har ændret radikalt på vores kunders måde at handle med os på? Det gælder om at kigge sig over skulderen for innovative forstyrrelser.

De frække udfordrere
Virksomheder har altid skulle kigge sig til siderne og holde øje med, hvad konkurrenterne laver. I dag kan konkurrencen komme fra alle steder, og de virksomheder som ikke også kigger sig over skulderen for at holde øje med nye udfordrere, kommer til at få det svært. Det er særligt digitaliseringen, som har givet energi til nye frække spillere, og de ser ingen hindringer i at skabe forretningskoncepter, der udfordrer brancher og industrier. Se bare hvordan Airbnb og Uber har ændret den måde vi vil overnatte og transporteres på. Digitaliseringen har gjort det muligt at slippe for at eje et bestemt produkt. I stedet er der skabt en teknologisk platform, som hele tiden kan skaleres og udvikles efter kundernes behov.

Tænk strategisk
Den ændrede konkurrencesituation kræver, at virksomheder må arbejde langt mere strategisk med digitalisering. Tempoet er højt, og det ser bestemt ikke ud til at aftage. Derfor skal virksomhederne konstant tænke innovativt, være parate til at tage imod nye input og hele tiden tilpasse forretningsmodellen. Flere større danske virksomheder har indset, at de bør allokere ressourcer i at arbejde målrettet med disruption, som en konkret trussel for at bevare markedspositionen. Men det er en stor udfordring at gætte på, hvad de næste udfordrere har i ærmet.

Nyt mindset
Det er svært at forudsige, hvad der sker i morgen. Men virksomhederne kan træne sig selv i at kigge efter nyevtendenser og blive bedre til at forberede sig på, hvad der kunne ske. Hvad vil udviklingen inden for virtual reality f.eks. betyde? Vil man kunne integrere wearables i sit eget forretningskoncept? Og vil kunstig intelligens forbedre serviceniveauet overfor kunderne? Generelt skal der inkorporeres et helt nyt mindset i virksomheden, således at man får udviklet en villighed til at gå først og bevæge sig ud af sin vanlige komfortzone. De næste generationer af forbrugere er om nogen klar til at adoptere den nye teknologi og digitalisering. Når alt kommer til alt, drejer det sig om at kende kundernes behov og ikke mindst problemer.

De eksterne øjne
Hvordan hjælper vi vores kunder med at gøre tilværelsen lettere og bedre? Udover at inddrage eksperter udefra, som kan udfordre virksomhedens konservative tankegang, bør alle virksomhedens medarbejdere være en del af den disrupte rejse. I virksomhederne sidder der mange talenter, gode hoveder og skarpe medarbejdere, som hver dag er i tæt kontakt med de vigtige kunder. Intern videndeling og idégenerering kan være metoder til at holde virksomheden agil. Hvem ved – måske bliver det jer, som disrupter næste gang.