Jeres nye website: Hvem skal I vælge og hvad er planen?

Websites udkommer i mange varianter og kan have mange forskellige formål. Man anslår, at der lige nu findes omkring 2 mia. websites i verden, og at det langt fra er slut med nye og flere domænenavne og sites. Udviklingen fortsætter og nye muligheder dukker op. Antallet af nye websites skyldes især forbrugernes ændrede og stigende online adfærd, som gør det muligt at finde informationer og handle. Men det at skabe og udvikle et website, kan være udfordrende. Mange virksomheder mangler ressourcerne eller har måske svært ved at finde ud af, hvordan man kommer i gang. Det kan det være udfordrende at få overblik over de bedst egnede samarbejdspartnere, planer og systemer. Når I skal udvikle et nyt website, eller forbedre jeres nuværende, bør I altid starte med en detaljeret behovsafdækning, inden I inddrager eksterne leverandører. Dernæst bør I lægge konkret en plan for hele processen fra udvikling til implementering.

Eksterne eksperter
De færreste virksomheder har egne kompetencer til selv at udvikle og opbygge et website. Ofte vil man alliere sig med eksterne eksperter, som kan programmer, kode, samkøre systemer samt integrere websitet med andre platforme og virksomhedens brand etc. Der er generelt tre hovedaktører til produktion af websites: Reklamebureauer, digitale bureauer og konsulenthuse. Inden I beslutter jer for, hvem I vil gå med – og hvilket software system (CMS) I bedst vil kunne arbejde med, bør I sætte jer ned og lave en plan og få defineret jeres forventninger og behov. Måske skal I have et redesign af jeres nuværende website, eller måske er det et helt nyt site, I ønsker.

Fem faser til et nyt website
Når I har defineret jeres behov, som f.eks. budget, timing, målsætning og målgruppe, kan I komme i gang med at pege på samarbejdspartnere/leverandører og starte processen. Overordnet vil et udviklingsforløb for et samarbejde, produktion og vedligeholdelse bestå af følgende fem faser: Planlægning, design, udvikling, lancering og vedligeholdelse. I planlægningsfasen vil I skulle lave en dybere analyse af websitets formål og præcisering af målgruppen. Der er også her I undersøger, hvilke data og informationer I har og ikke har. På den baggrund kan I bedre træffe beslutning omkring den tekniske del, kravspecifikationer, økonomi samt vedligeholdelse.

Wireframe og prototype
Efter planlægningsfasen kan I gå i gang med designfasen. I designfasen er det en god idé at få lavet et såkaldt wireframe, som er en skitse over websitets handlingsmuligheder samt en prototype. Prototypen er en klikbar version af websitet uden grafik. Denne prototype skal testes og justeres. Til sidst indarbejdes alt det visuelle og grafikken. Der skal der være godt match mellem virksomhedens visuelle identitet og den målgruppe, I ønsker at ramme. Næste fase, udviklingsfasen, kan for så vidt godt gå i gang når der er truffet beslutning om den tekniske platform. Udviklingsdelen kan opdeles i henholdsvis backend og frontend udvikling. Backend er det et som ligger på webserveren og er kodningerne. Brugerne ikke har adgang til backend. Frontend er alt det visuelle og synlige. I bør løbende evaluere udviklingsdelen efterhånden som arbejdet skrider frem. Udviklingen er en flydende proces og det endelige website bør først lanceres, når I har testet det nye site på jeres kunder og/eller overfor en fokusgruppe.

Data, funktioner og mode
Nu er jeres website klart og det skal stå sin prøve. Det er helt normalt, at der vil ske nogle efterjusteringer, når sitet er taget i brug. Det kan f.eks. være nogle funktioner, som ikke fungerer optimalt eller noget teknik, som driller. Når alt kører, bør I undersøge, hvordan og om jeres site skaber trafik. Her kan I f.eks. anvende Google Analytics og arbejde med søgemaskineoptimering (SEO). Endelig skal I være opmærksomme på, at der også er trends for websites. Teknologien, demografien og de visuelle virkemidler ændrer sig hele tiden. Derfor bør arbejdet med jeres website hele tiden i spil for at sikre god, synlig og effektiv kontakt til brugerne og kunderne.