De fleste virksomheder har opdaget fordelene ved at kommunikere med kunderne via de sociale medier. Arbejdet med synliggørelse af virksomheden på de sociale mediere er et langt og sejt træk. Dem med det mest relevante indhold vinder gamet. Men hvordan skaber I dialog med de kritiske og travle forbrugere?

De gode historier
Synlighed i markedet er i høj grad gået fra de traditionelle annonceringsmuligheder til en langt mere interaktiv og relationsskabende dialog på de sociale medier. For at motivere kunderne er det afgørende, at I får skabt de historier, der er relevante for modtageren. Historierne skal underbygge jeres forretningsstrategi og tage udgangspunkt i jeres virksomheds grundfortælling – herunder styrkepositioner.

Drop salgstalen
Når I skriver historier til de sociale medier, skal I prøve at undgå at formulere såkaldte salgstaler. Det gennemskuer kunden med det samme. Det er langt bedre, og mere effektivt, at formulere historier, som har et lidt mere journalistisk afsæt – med klare vinkler, gode citater og en retorik, som ligger en ”armslænge” fra en salgstekst. Historierne kunne f.eks. tage udgangspunkt i fakta fra jeres virksomheds omverden (nyeste forskningstal, trends eller resultaterne fra en aktuel analyse), som underbygger jeres forretningsmål og styrkepositioner. Der må gerne være en ”call to action”, hvor I opfordrer kunderne til at reagere. Det kunne f.eks. være en henvisning til jeres website for at læse mere. Men hvilke sociale medier skal I anvende?

Kanalerne
Det er jeres målgruppe, som afgør hvilke I bør vælge. Der er stor forskel på de sociale mediers universer – samt hvordan og hvem de rammer. De mest udbredte er LinkedIN, Facebook og Instagram. LinkedIN er en kommunikationsplatform, som er særligt rettet mod forretningsdialog og -netværk, mens Facebook rammer os mere i forhold til fritidsinteresser og livsstil. Endelig er der Instagram, som er stærk på det visuelle. Om I skal arbejde med alle kanaler på én gang, må tid, ressourcer og den aktuelle målgruppe afgøre. Kanalvalget skal på plads inden I skaber jeres indhold. Der skal udpeges en ansvarlig – og så skal I lægge en klar plan for eksekveringen.

Proaktiv kommunikation
Planlægningen af indhold på de sociale medier skal være ret struktureret. Jo mere proaktive I er i forhold til jeres kommunikation, jo bedre forudsætning skaber I for at få fortalt de gode historier. I får bedre tid og et større overskud til at skabe og forfine historierne, samtidig med at I får skabt synergier til jeres andre aktiviteter i virksomheden. Det kan være en rigtig god idé at lave et simpelt excel-ark og få sat aktiviteterne i system. Det hjælper jer med at holde en vis kontinuitet. Hvor ofte I ønsker at udgive historier afhænger især af jeres evne til at skabe det bedste indhold. Endelig skal I vurdere, hvor ofte I mener, I kan ”forstyrre” jeres kunder. Kunsten er ikke at miste dialogen med nuværende kunder og samtidig rekruttere nye.