Nogle virksomhedsledere frygter mødet med pressen. De er bange for hårdtslående og ubehagelige spørgsmål fra journalister. Hvis virksomheden står i en krisesituation, kan det være ekstra ubehageligt at skulle møde ivrige journalister, der går efter den kritiske vinkel. Men mødet med pressen kan trænes og forberedes.

To typer træning
I princippet er der to typer medietræning. Den ene træning handler om at udvikle nogle kernebudskaber og havde disse klar. Her kan en effektiv træningsmetode være, at en kollega stiller spørgsmål og filmer eller optager interviewet. På den måde bliver det synligt, hvad der virker for at få budskabet ud. Den anden træning handler om at øve sig på at svare på alle tænkelige og ubehagelige spørgsmål. Dette gælder særligt i de tilfælde, hvor virksomheden står i en krisesituation. Redskabet her er, at I forbereder en lang række kritiske spørgsmål. Laver en liste over de værste spørgsmål, I vil kunne blive stillet – og træner jeres svar.

Ekstern hjælp
Hvis krisen er særlig udtalt, kan det være en fordel at få ekstern hjælp. Udefrakommende personer med en professionel baggrund i medietræning kan, alt andet lige, bedre udfordre den eventuelle indforståethed, der kan være i en organisation. De eksterne øjne finder nye vinkler og lægger mærke til andre parametre som f.eks. dokumentationen og kropssproget. Målet er at skabe en ro og et overblik, så mødet med pressen bliver en succes. Hertil er der nogle elementære tips, I skal være særligt opmærksomme på.

Hvem udtaler sig?
Det første som skal være på plads er, hvem udtaler sig? Normalt vil det være den ansvarlige person for virksomheden – altså topledelsen. Dette øger troværdigheden. Men nogle gange kan virksomheden med fordel pege på andre talspersoner i organisationen. Er det en mindre sag, som er mindre kritisk, kan det være en fordel at ”spare” topledelsen. Man gemmer så at sige ”krudtet”, hvis virksomheden på et senere tidspunkt vil skrue op for udtalelserne.  Nogle virksomheder ser også en fordel i at topledelsen kun udtaler sig i forhold til virksomhedens positive historier.

Hvad siger vi?
Forberedelse er guld værd. Find evt. to til tre hovedbudskaber og træn dem. I en interviewsituation, er det afgørende, at I kommer frem til de vigtigste pointer så hurtigt som muligt. I krisesituationer bør man også forberede eventuelle spørgsmål, som ikke ligger inden for ens hovedbudskaber. Derudover skal I definere, hvad krisen egentlig drejer sig om. Er det f.eks. en katastrofe, et uheld eller en misforståelse. Endelig skal I vide, om interviewet bliver sendt live. Dette kan både være en fordel og en ulempe. Ved liveoptagelser er der ingen mulighed for at klippe eller redigere i interviewet.  Der er dermed heller ingen fortrydelsesret, såfremt I ikke fik leveret jeres budskaber skarpt nok. Fakta og dokumentationer kan med fordel forberedes.

Baggrundsmateriale
Det er altid godt at have styr på fakta for at dokumenter og underbygge hovedbudskaberne. Fakta og baggrundsmateriale kan være med til at gøre en indviklet sag mindre indviklet. Jo mere objektive fakta er – jo bedre. Disse fakta skal også øves og træne. Således undgår I at komme i en situation, hvor I bliver fanget i at have overset kritiske vinkler på disse fakta. Jo mere indiskutable fakta er – jo bedre. Træning og forberedelse er således de vigtigste redskaber, for at I kan møde pressen med ro og overskud.