De fleste virksomheder drømmer om positiv omtale. Mange virksomheder har endnu ikke opdaget fordelene ved at etablere et såkaldt pressekit. Et pressekit er en side på jeres website, hvor I fortæller om jeres produkt og giver adgang til billeder samt andet relevant materiale. I skaber en lettere adgang til informationer for journalister, skribenter, influenter og bloggere som bringer jeres historier videre ud i verden.

Grundlæggende elementer
Det er forskelligt, hvor meget materiale virksomheder ønsker at have i sit pressekit. Men grundlæggende bør der minimum være følgende elementer: Virksomhedens grundfortælling, fakta ark, logo, artikler, publikationer og billeder. Lad os kigge nærmere på de forskellige elementer, og hvad I skal være opmærksomme på.

Fortællingen
Virksomhedens grundfortælling beskriver basalt set det, som virksomheden er sat i verden til at producere eller udføre. Hvem er kunderne? Hvad er kerneydelsen? Hvad er de 3-4 væsentligste styrkepositioner? Hvad er visionen? Grundfortællingen er med til at skabe en bedre forståelse for, hvem I er, og hvad I gerne vil. Fortællingen giver et hurtigt og effektivt indblik i jeres virksomhed, og den kan anvendes som baggrundsviden til f.eks. artikler og portrætter. Grundfortællingen bør være mellem 200 og 400 ord.

Få fakta på plads
Hvis der skal skrives en artikel, vil de fleste journalister lede efter tal og fakta. Det kan f.eks. være hvilket år virksomheden blev grundlagt – og af hvem. Det kan også være virksomhedens ejerforhold, organisering og bestyrelsessammensætning. Ligesom rengskabs- og salgstal kan være relevante data. I har naturligvis selv ansvaret for at opdatere og udvikle på jeres fakta, således at journalisterne og andre skribenter får de mest aktuelle og relevante input. Faktaarket hjælper med at give korrekte informationer til faktaboksen i artiklen.

Fotomateriale
På jeres website kan I med fordel uploade fotomateriale. Det kan f.eks. være portrætfoto af nøglemedarbejdere samt billeder af jeres produkter og domicil. Sørg for at have billederne i en høj opløsning, så de egner sig til alle kommunikationskanaler. Lav gerne en tekst til hvert billede. Hvis materialet er godt, og hvis motivet er egnet, bliver redaktionen fri for at sende en fotograf. Det kan også være, at journalisten har en meget kort deadline til at artiklen skal være klar. Her er det en stor hjælp, hvis der ligger brugbart billedemateriale på websitet.

Logo og gamle artikler
Mange virksomheder har en designmanual for at sikre en vis form for ensartethed i det visuelle udtryk. Når I henviser til logoer i jeres pressekit på jeres eget website, sikrer I, at det er det korrekte logo, som anvendes. De virksomheder, som indgår sponsoraftaler – og som skal krediteres i kommunikationsmateriale, vil nemt kunne henvise til logoet. Endelig kan I uploade en række artikler og publikationer, som allerede er blevet offentliggjort. Det giver en god baggrundsviden, og det hjælper journalister og skribenter med at få en dybere forståelse for, hvem I er og hvad I gør, når I lykkes. Der er ingen garantier for, at et pressekit gør jer mere synlige. Men I har i det mindste gjort det lettere for dem som gerne vil skrive om jer. Det kan i sig selv være en rigtig god start.