Synlighed i medierne er ikke nødvendigvis et mål i sig selv. Målet må være, at I skaber opmærksomhed og synlighed for det, som er vigtigt for jer – og som bidrager positivt til, hvordan I vil positionere jer og vil opfattes. Hvis I ønsker at opbygge og bevare et professionelt og godt forhold til medierne, er en gennemarbejdet pressestrategi et rigtig godt værktøj. Den er med til at definere jeres mål omkring jeres presseindsats, og den sætter retning for, hvordan I opnår målene. Vær derfor selektiv og få udarbejdet en pressestrategi, som sætter retning for jeres indsatser.

De strategiske overvejelser
Det er altid en form for sejr, når redaktionerne tager ens historie og bringer den videre til læsere, seere eller lyttere. Hvis det sker, kan det være fordi I både har forstået, hvad en god historie er, men måske også fordi I har gjort jer nogle strategiske overvejelser om jeres handlingsspor og dermed prioriteret de vigtigste indsatsområder for jeres presseindsats. Lige som I har vurderet, hvordan I vil nå målene, er der også nogle overvejelser omkring, hvem der udtaler sig til pressen, hvilke værktøjer I kan bruge og hvad kernebudskaberne generelt skal være. Her skitseres en overordnet skabelon for jeres nye pressestrategi.

Situationsanalyse og kommunikationspolitik
En pressestrategi skal naturligvis følge jeres virksomheds overordnede strategi- og kommunikationspolitik. Start med at få formuleret det som pressestrategien særligt skal hjælpe jer med og fortsæt derefter med at lave en situationsanalyse. I den analyse beskriver I, hvor I befinder jer mediemæssigt. Hvad er f.eks. jeres nuværende relationer til pressen? Hvordan og hvor ofte bliver I omtalt? Hvor interessante er I generelt for medierne? Hvad gør jeres konkurrenter? Mange virksomheder inddrager også her imageanalyser, som viser hvordan de bliver opfattet i deres omverden.

Kvalitative og kvantitative mål
Det næste I kan gøre, er at få defineret nogle mål. Det kan både være de lidt mere bløde (kvalitative) og de lidt mere konkrete (kvantitative) mål. De kvalitative mål kan gå i retning af hovedbudskaber, holdninger eller ord, som I gerne vil forbindes med. De kvantitative er f.eks. hvor mange pressemeddelelser I vil udsende på et år – helt ned til enkeltmedier. Ingen mål uden måling. Næste skridt er en beskrivelse af, hvordan I når målene. Her kan I tage udgangspunkt i fire indsatsområder: Ambitioner, interne procedurer, valg af historier/kanaler og valg af aktivitetsniveau.

Ambitionsniveau og interne ressourcer
Hvor ambitiøse ønsker I at være, og hvad kan indsatsen bære? I bliver nødt til at få klargjort, hvor mange ressourcer, herunder timer og økonomi etc., I ønsker at allokere til presseindsatsen. Ligesom I skal have defineret, hvordan den interne procedure skal være i mødet med pressen. Hvem udtaler sig om hvad? Har I en klar rolle- og ansvarsfordeling? Det nytter heller ikke noget, I ikke har styr på hvilke særlige hovedbudskaber og kommunikationskanaler, I ønsker at arbejde med og på. Endelig skal I beslutte om I ønsker en meget proaktiv eller mere reaktiv tilgang til pressen.

Husk at orientere internt og mål på jeres indsats
En vellykket ekstern kommunikation forudsætter en god intern kommunikation. Sørg for at der er en plan for, hvordan jeres kollegaer er orienteret om f.eks. udsendelse af pressemeddelelser, afvikling af pressemøder eller verserende sager i pressen, som berører virksomheden. Har I en velformuleret og klar kernefortælling, kan den være fundamentet og retningen i jeres kommunikation og presseindsats. Den vil også indgå i jeres pressekit – sammen med jeres logo, fotomateriale og andet relevant pressemateriale. Husk at mål på jeres indsats. Det er kun på den måde, I kan vurdere om jeres pressestrategi virker.