Det kan i mange tilfælde være en rigtig god idé at deltage i messer, men mange virksomheder får ikke sat konkrete mål for, hvad de ønsker at opnå ved at stå på en stand i flere dage. At formulere en plan, og gøre sig nogle overvejelser omkring hvad messen skal bidrage med – både på den korte og lange bane – kan være en rigtig god idé. Men hvad skal planen indeholde?

Mød dine kunder
Først og fremmest er det vigtigt at sætte sig ind i hvilken slags messe man deltager i. Hvad er messens overordnede formål og hvem kan man forvente at møde? Sandsynligheden for at møde nye kunder er store, men der er også en god mulighed for at invitere nuværende kunder ind på standen og styrke relationen yderligere. Nye produkter kan præsenteres og der kan laves spændende fremtidige aftaler.

Antallet af deltagere til en messe er som ofte ude af egne hænder. Derfor gælder det om at få tiltrukket så mange af de messegæster, som nu engang er der, over på egen stand. Men hvordan gør man det? For det første kan det være særdeles effektivt, at bevæge sig lidt væk standen. Simpelthen komme i kontakt med gæsterne ude på gangarealet udenfor staden. På den måde undgår man at gemme sig – og de lidt mere forsigtige kunder, som ikke har mod på at gå ind på standen, kan være lettere at få i tale.

Mange virksomheder bruger også et meget traditionelt greb ved at lokke med diverse konkurrencer. De fleste gæster vil meget gerne deltage i konkurrencerne, og virksomheden får samtidig mulighed for f.eks. at udvide sin kontaktliste i forhold til kommunikationsaktiviteter (f.eks. nyhedsbreve). Men husk at bede gæsten om lov først.

Brug sanserne
Selve standen skal naturligvis afspejle og understøtte virksomhedens kommunikationsafsæt. Det kan være i form af farver, logo, slogans og andet interieur. En præsentabel og gennemtænkt messestand giver et godt indtryk og den kan underbygge virksomhedens image og brand. Det kan også være en god idé at arbejde lidt med sanserne. Derfor skal man ikke underkende det at servere lidt godt til ganen. Det udviser samtidig et godt værtskab. Men vigtigst af alt er det at få sat konkrete mål for, hvad man vil opnå med messedeltagelsen. Hvad skal messen konkret bidrage med?

Sæt konkrete messemål
At deltage på en messe er både tidskrævende og det kan tappe hårdt på marketingbudgettet. Derfor sætter de dygtige virksomheder tydelige mål for en række parametre inden messen. Det kan f.eks. være et tal for, hvor mange gæster de ønsker at komme i kontakt med. Hvor mange salgsleads og møder der skal etableres. Hvilke kundetyper de særligt gerne vil i kontakt med, og hvad messedeltagelsen skal give i meromsætning. Målene skal naturligvis være realiserbare og de forskellige parametre skal kunne måles. I sidste ende drejer det sig om at skabe forretning. Og så er det da meget sjovere og motiverende for medarbejderne på messen at repræsentere en stand og en virksomhed, der ved hvad de vil før, under og efter et par lange dage på en messestand.