Vil man vinde kunder, tiltrække de rigtige medarbejdere og skabe et solidt brand, kan en stærk virksomhedskultur være afgørende.  Kulturen er båret af værdier, og de er fundamentet for virksomhedens sammenhængskraft – internt som eksternt. Det sværeste arbejde med at skabe en unik virksomhedskultur er som regel ikke det at indse fordelene ved at have et værdisæt, men i høj grad at udvælge de bærende værdier. Dertil kommer arbejdet med at få synliggjort og skabe konkrete handlinger på baggrund af disse.

Værdierne støtter strategien
De fleste virksomheder arbejder med en strategi og opsætter konkrete mål for forretningens udvikling. Har virksomheden samtidig et værdisæt, vil disse bidrage til at medarbejderne tydeligere kan se og mærke, hvordan indsats balancerer med resultater. Værdierne underbygger retningen og understøtter meningen med arbejdet. I bedste fald vil medarbejderne fungere som virksomhedens loyale ambassadører udadtil og være med til at bære virksomhedens historie og brand videre.

Klare pejlemærker
I en verden, hvor alle deler oplevelser med alle gennem især på de sociale medier, er det at have en stærk virksomhedskultur blevet endnu vigtigere. Således vil vi gerne opleve, at der er sammenhæng mellem det eksterne og interne brand. Værdisættet støtter virksomhedens brand og er med til at positionere virksomheden. Tænk blot på hvordan et brand som Mærsk har markeret på den globale scene gennem klare værdier som: retskaffenhed, ydmyghed og rettidig omhu. Disse værdier har gennem en årrække været koncernens klare pejlemærker og et slags manifest for, hvordan virksomheden vil opfattes indadtil og udadtil. Alle virksomheder kan arbejde målrettet med værdier, og i den mere moderne ledelsesform, vil medarbejderne alt andet lige blive inddraget i processen. Målet er at finde til en håndfuld værdier, som hele virksomheden repræsenterer.

En håndfuld værdier
For at finde frem til de 4-5 bærende værdier, bør I især kigge på jeres styrkepositioner, og hvor I ønsker at være i fremtiden. Processen kan foregå mere eller mindre diplomatisk, forstået på den måde, at flere parter kan inddrages. Nogle virksomheder inddrager både kunder, leverandører og medarbejdere for at få input fra de nærmeste interessenter. På den måde får man set på sin virksomhed fra andet end fra direktionsgangen. Metoden er ikke særlig kompliceret. Det kræver blot en tidsramme og lidt koordinering. I sidste ende er det ledelsens ansvar at definere det endelige værdisæt og ikke mindst lave en plan for hvordan værdierne skal integreres.

Fortællingen understøtter værdierne
Arbejdet med at få manifesteret værdierne i virksomheden er som regel en stor udfordring. Styrkepositionerne, værdierne og visionen bør samles i en særlig grundfortælling. Denne vil fungere som virksomhedens brandingafsæt. Vi lever i en fragmenteret verden, hvor der er kamp om de gode medarbejdere og de attraktive kunder. En stærk virksomhedskultur bygget på stærke værdier kan være det afgørende konkurrenceparameter.