Hvis I ønsker at udvikle nye forretningsmodeller eller produkter, kan anvendelse af prototyper være et godt værktøj. Her kan abstrakte idéer gøres mere håndgribelige og overskuelige. Arbejdet med prototyper kan også anvendes til virksomheder, som leverer services eller ønsker et alternativt værktøj til strategiarbejdet.

Print produktet
Oprindelig tænker vi prototyper i forbindelse med ingeniør– og designfaget. En prototype er en foreløbig udgave af et produkt, som fremstilles inden, en egentlig masseproduktion gennemføres. Formålet med en prototype er at undersøge og teste produktets funktion og design. Med den teknologiske udvikling, herunder f.eks. muligheder for at printe flerdimensionelt, vil denne nye teknik ret hurtigt kunne give en idé, om produktet virker i praksis. Nogle virksomheder anvender prototyper i forbindelse med design af proces, organisering, strategi og service.

Prototyping som forretningsmodel
En prototype af en forretningsmodel kan f.eks. være en tegning, en gennemarbejdet konceptbeskrivelse eller et regneark med økonomiske elementer. Målet er at udforske forskellige retninger og muligheder, hvorfor en prototype især kan bruges om et redskab til at samle tanker og idéer. Det nye i at anvende prototyping som forretningsmodel er at den tvinger os til at tænke mere i designretning og måske endda også på en lidt mere kreativ måde.

Værditilbud og indtægtsdrømme
Ifølge forfatterne Alexander Osterwalder og Yves Pigneur, som står bag bogen ”Business Model Generation”, kan der arbejdes med fire forskellige niveauer og faser inden for protyping i forhold til en forretningsmodel. Den første er en simpel tegning, hvor nøgleelementerne beskrives. Her skitseres idéen, og der sættes fokus på værditilbud og indtægtsdrømme. Det næste niveau er at lave et udførligt lærred, som sætter spot på, hvordan idéen vil fungere. Her går man blandt andet i dybden med markedspotentialet og de grundlæggende data.

Forretningsmodellen afprøves i praksis
Herefter skal idéens bæredygtighed undersøges, og der skal udarbejdes en konkret business case. Denne omsætter elementerne fra det udførlige lærred til en analyse af, hvordan forretningsmodellens indtjeningspotentiale ser ud. Endelig skal modellen afprøves i praksis. Her vil man typisk inkludere kunderne og afprøve andre relevante parametre som f.eks. pris og distributionskanaler.

Teknikken med prototyper ser ud til at give virksomhederne uanede muligheder for en hurtig produkttest samtidig med, at virksomheder kan målrette produktet endnu mere til den enkelte forbruger. Flere brancher har fået øjnene op for arbejdet med prototyper – også inden for servicefagene. Restaurantbranchen er et eksempel på en branche, hvor det at arbejde prototyping for at opnå det perfekte resultat er en naturlig del af processen.

Fra råvarer til den perfekte tallerken
Danmark har efterhånden positioneret sig som et land, der markerer sig særdeles positivt på den gastronomiske scene. Der udvikles hele tiden nye og spændende retter samt andre måder at anvende råvarer på. I jagten på den ekstraordinære smags- og synsoplevelse arbejder branchen hele tiden med at skabe den perfekte tallerken. Der kan gå lang tid fra idé til det endelige resultat – og inden da er der måske konstrueret et hav af prototyper. Men her slutter arbejdet med prototyping nødvendigvis ikke. For med kundernes efterspørgsel på ekstraordinære oplevelser er der kommet et større behov for at iscenesætte og forstå gæstens besøg på restauranten. For hvordan sikrer man sig, at gæsten får den optimale oplevelse før, under og efter besøget? Her vil en prototype af et servicedesign være en særdeles brugbar metode.

Rebelske udfordrere
I en konkurrencepræget verden hvor det gælder om at fastholde og tiltrække nye kunder, bliver vi som virksomhedssejere hele tiden udfordret på, at markedet hurtigt kan blive overtaget af rebelske udfordrere, der måske blot dukker op ud af den blå luft. Måske evner de at tænke nyt, udfordre gængse forretningsmodeller samt være bedre til at afdække og afprøve nye metoder og produkter, inden de går på markedet. Derfor kan arbejdet med prototyper være et skridt i den rigtige retning i kampen om at vinde kunder og markeder.