Virksomhedens sammenhængskraft efter corona-krisen

Corona-krisen har ramt os alle. Den udfordrer den måde, vi normalt driver forretning på. Nogle virksomheder kommer måske slet ikke ”over på den anden side”, mens andre har fået øje på nye forretningsmuligheder. Innovative virksomheder har i en fart omstillet produktionen, tilpasset servicedesignet og i det hele taget revurderet forretningsmodellen. En hurtig omstilling og en sikker genrejsning, vil særligt lykkes for de virksomheder, som har et tydeligt DNA og en stærk kultur. En kultur som er båret af tydelige værdier, en klar kernefortælling og et fælles manifest, som støtter og styrker virksomhedens sammenhængskraft.

De bærende værdier
Vil man vinde kunder og tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere, samt skabe et solidt brand, kan en stærk virksomhedskultur være afgørende. Kulturen er båret af værdier, og er fundamentet for virksomhedens sammenhængskraft – internt som eksternt. Det sværeste arbejde med at skabe en unik virksomhedskultur er som regel ikke det at indse fordelene ved at have et værdisæt, men i højere grad at udvælge de bærende værdier. Dertil kommer arbejdet med at få synliggjort og få skabt konkrete handlinger på baggrund af disse.

Retning og mening
De fleste virksomheder arbejder med en strategi og opsætter konkrete mål for forretningens udvikling. Har virksomheden samtidig et værdisæt, vil disse bidrage til at medarbejderne tydeligere kan se og mærke, hvordan indsats balancerer med resultater. Værdierne underbygger retningen og understøtter meningen med arbejdet. I bedste fald vil medarbejderne fungere som virksomhedens loyale ambassadører udadtil og være med til at bære virksomhedens historie og brand videre.

Stolte og loyale medarbejdere
I en verden, hvor alle deler oplevelser med alle på de sociale medier – og hvor vi senest alle har oplevet krisen, er det at have en stærk virksomhedskultur blevet endnu vigtigere. Således vil vi gerne opleve, at der er sammenhæng mellem det eksterne og interne brand. Værdisættet støtter virksomhedens brand og er med til at positionere virksomheden. Corona-krisen har især udfordret rejsebranchen, og flyselskaber i hele verden har været nødsaget til at afskedige mange medarbejdere. Dette gælder desværre også det skandinaviske flyselskab SAS. Efter at selskabet annoncerede fyring af optil 5.000 medarbejdere i slutningen af april, gik en række SAS medarbejdere sammen og skabte på eget initiativ en kort dansefilm til melodien ”I´m Still Standing”. Filmen gik viralt, og den fik stor opmærksomhed. Det blev tydeligt for os, at medarbejdere i SAS er en del af en stærk virksomhedskultur, hvor man er stolt af at arbejde  og hvor loyaliteten er særdeles høj. SAS værdisæt og DNA bygger på: Safety, Punctuality og Care.

Inddrag gerne interessenter
Alle virksomheder kan arbejde målrettet med værdier, og i den mere moderne ledelsesform, vil medarbejderne, alt andet lige, blive inddraget i processen. Målet er at finde til en håndfuld værdier, som hele virksomheden repræsenterer. For at finde frem til de 4-5 bærende værdier, bør man især kigge på styrkepositioner, og hvor man ønsker at være i fremtiden. Processen kan foregå mere eller mindre diplomatisk, forstået på den måde, at flere parter kan inddrages. Nogle virksomheder inddrager både kunder, leverandører og medarbejdere for at få input fra de nærmeste interessenter. På den måde får man set på sin virksomhed fra andet end fra direktionsgangen. Metoden er ikke særlig kompliceret. Det kræver blot en tidsramme og lidt koordinering.

Fortællingen understøtter værdierne
I sidste ende er det ledelsens ansvar at definere det endelige værdisæt og ikke mindst lave en plan for, hvordan værdierne skal integreres. Arbejdet med at få manifesteret værdierne i virksomheden er som regel en stor udfordring. Styrkepositionerne, værdierne og visionen bør samles i en særlig kernefortælling, som alle interessenter kan forstå. Denne vil fungere som virksomhedens brandingafsæt og manifest. En stærk virksomhedskultur, bygget på stærke værdier, kan være det afgørende konkurrenceparameter i kampen om af få skabt en særlig sammenhængskraft, så virksomheden er klar til selv de værste kriser.

Læs mere om virksomhedens kernefortælling her