Det er nok en ret god idé at lære at forstå, hvordan kunstig intelligens fungerer. AI er kommet for at blive, og flere virksomheder er heldigvis også kommet godt i gang med at anvende kunstig intelligens – I flere forskellige sammenhænge og til flere forskellige formål. Teknologien har være på en eksplosionsagtig udviklingskurve de seneste 15 år. Men særligt inden for de sidste to år, har vi opdaget, hvordan AI nu kan skrive, digte, tale, programmere og designe på en meget menneskelig måde. Flere virksomheder er kommet godt i gang med at anvende AI til deres daglige opgaver.

Afmystificering og ny legeplads
For at komme i gang med at anvende AI, handler det først og fremmest om at få afmystificeret teknologien og komme i gang med at lege på de forskellige platforme. Iværksættervirksomheden Byoms i Holte har taget teknologien til sig, og får nu hjælp til at klare forskellige kommunikationsopgaver. Her er deres råd til, hvordan man kommer i gang, og hvilken hjælp de får fra ”Robert”, som de kalder chatrobotten ChatGPT fra OpenAI.

Skarpe tekster kræver præcise spørgsmål
”Vi havde hørt en del om ChatGPT og blev nysgerrige efter at vide, hvad det egentlig var. Vi kom ret hurtigt i gang med at afprøve robotten og spørge den om alt muligt, som var væsentligt for vores virksomhed. Vi udvikler og producerer en lang række produkter til tøjvask og rengøring baseret på en aktiv bakteriekultur (probiotika), og vi ville i første omgang se, hvad robotten egentligt havde af informationer om det emne”, fortæller Anja Byrial Hansen, som er medejer af Byoms. Efter lidt leg og research på ChatGPT kom hun og teamet frem til, at de med ret få spørgsmål kunne komme langt i forhold til at få nogle skarpe tekster. Dog hele tiden med udgangspunkt i at være opmærksomme på at fodre robotten med ord og begreber omkring begrebet probiotika. Første reelle test blev en formulering af et nyhedsbrev. Robotten vist sig at være i stand til at komme med et ret godt tekstforslag. Byoms blev fortrolig med robotten, og de har nu integreret AI i meget af det tekstarbejde, de skal bruge til markedsføring, lanceringer og produktbeskrivelser.

Produkttekster, drejebøger og indhold på SoMe
”Lige nu sidder vi med 27 nye varenumre, som vi skal lave produkttekster til. Her får vi hjælp til af robotten. Vi skal også til at lave brochuremateriale og stille skarpere på vores indhold på de sociale medier. Når vi laver reels til Instagram, beder vi den om at lave en drejebog. Og når vi har sendt et nyhedsbrev ud, får vi robotten til at give os forslag til historier, som tager udgangspunkt i nyhedsbrevet, så vi opnår en form for ensartethed i vores kommunikation”, fortsætter Anja Byrial Hansen. Men selvom robotten nærmest nu er blevet deres nye kollega, pointerer Anja fra Byoms, at de hele tiden forholder sig kritisk til robottens output. Og de omskriver ofte teksterne for at gøre dem langt mere personlige. Men generelt handler det om at både finde og forholde sig til teknologiens muligheder og begrænsninger.

For at komme i gang med AI i sin virksomhed, kan man forholde sig til et par overordnede spørgsmål:

·        Hvordan opstod kunstig intelligens – hvad er historien/ hvad er udviklingen?

·        Hvordan bliver vi klogere på teknologiens begrænsninger og de etiske udfordringer?

·        Hvordan fungerer AI, og hvordan vil vi kunne anvende det i praksis?

·        Hvordan kan vi blive klar til at arbejde med kunstig intelligens – og hvad skal vi gøre helt konkret?

·        Hvordan forholder vi os nysgerrigt, men kritisk, til hvordan kunstig intelligens kommer til at forandre virksomhedens opgaver – f.eks. i forhold til kundeservice og kommunikationsopgaver?

God fornøjelse med jeres rejse ind i den kunstige intelligente verden. Omfavn dens muligheder, men forhold jer kritisk til teknologiens begrænsninger. Vi ser ind i en nutid og fremtid med AI, der kan både hjælpe, gøre os klogere og sparre tid.